Żyrafa pożyczki

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pozyczki zyrafazyrafa pozyczki opinie

Pożyczka Żyrafa - opinie o stronie

Zyrafa pozyczkiopinie zyrafa pozyczki

Pożyczki Żyrafa to oferta pożyczek do kwoty do 2000 zł (pierwsza pożyczka w Żyrafie ograniczona jest do kwoty 1000 zł) oferowanych przez EVEREST FINANSE, czyli właściciela np. Pożyczki Bocian. Żyrafa jest zatem młodszą siostrą Bociana, by nie użyć tutaj słowa klon. Jak wyglądają pożyczki w Żyrafie od środka, ile kosztuje pożyczka z Żyrafie i jak przedstawia się oferta na tle innych pożyczek chwilowych przedstawimy w dalszej części.

Strona firmy www.zyrafapozyczki.pl jest skonstruowana w sposób przejrzysty dla klienta. Znajdują się na niej rzeczy istotne, w tym - co chwalebne - wzór umowy, którą każdy klient może przed podpisaniem spokojnie przestudiować, zapoznając się z warunkami pożyczki, opłatami dodatkowymi i ogólnymi kosztami. Te zresztą widoczne są na stronie, co również należy pochwalić. Opłaty za przedłużenie nie są schowane pod drobnym drukiem w środku umowy, a pokazane każdemu klientowi, który wejdzie na stronę. Pozostaje mieć nadzieję, że niedługo będzie to obowiązującym standardem, a nie czymś, czym dana firma (jak na przykład Żyrafa) wyróżnia się na tle konkurencji.

Oferta pożyczki Żyrafa

Ile pożyczy nam Żyrafa? To jedno z najważniejszych pytań, jakie nurtują potencjalnych klientów. Zatem - pierwszorazowy klient może liczyć na pożyczkę do kwoty 1000 zł, druga pożyczka to maksymalnie 1500 zł, od trzeciej i kolejnej kwota pożyczki osiąga pułap maksimum czyli 2000 zł.

Aby w ogóle móc wnioskować o pożyczkę, należy utworzyć tzw Profil Klienta. Uwaga : założenie profilu klienta jest płatne i kosztuje 10 zł. Jest o tym oczywiście wzmianka w regulaminie, która wskazuje, iż opłata ta jest dobrowolna. Jednym słowem - zapłać opłatę rejestracyjną i dopiero staraj się o kredyt, albo...nikt Cię do tego nie zmusza:

Regulamin pożyczki ZyrafaPożyczki zyrafa regulamin

Po utworzeniu Profilu Klienta można przejść do składania wniosku o pożyczkę.

Kto może dostać pożyczkę Żyrafa?

Praktycznie każdy pełnoletni obywatel Polski posiadający dowód osobisty, rachunek bankowy oraz telefon komórkowy (lub dostęp do niego) oraz pozytywnie zweryfikowany z bazach dłużników. Jakich - tego nie dowiemy się ze strony internetowej pożyczki Żyrafa. Można jednak przypuszczać, iż są to te same bazy, do jakich dostęp mają polskie firmy chwilówkowe i które pozwalają na stworzenie profilu klienta pod kątem jego wcześniejszych pożyczek i zachowania po ich otrzymaniu.

Koszty pożyczki Żyrafa

Te są dosyć jasno i przejrzyście przedstawione. Kalkulator na stronie głównej pozwoli nam szybko sprawdzić, jakie koszty poniesiemy biorąc pożyczkę Żyrafa. I tak da kwoty 1000 zł na okres dni 30

Żyrafa koszty pozyczkiIle kosztuje pożyczka z zyrafie

koszt prawie 300 zł.

Przedłużenie pożyczki Żyrafa

Jeśli zdarzył się losowy wypadek lub zwyczajnie - pensja nie spłynęła na czas - Żyrafa oferuje Ci możliwość przedłużenia terminu oddania pieniędzy w stosunku do terminu zapisanego w umowie. Oczywiście nie za darmo - przedłużenia chwilówek to coś, na czym firmy pożyczkowe zarabiają naprawdę sporo pieniędzy. Ile zatem kosztuje przedłużenie chwilówki w Żyrafie, liczone dla kwoty 1000 zł pożyczonej na 30 dni?

7 dni - 165.05 zł

14 dni - 212,21 zł

21 dni - 264,42 zł

30 dni - 320,00 zł

Tanio nie jest, jak widać. Zatem warto zrobić wszystko, aby oddawać pożyczone pieniądze w terminie, gdyż przedłużanie kosztuje znacznie więcej niż sama chwilówka.

Windykacja chwilówki Żyrafa

Powszechnie wiadomo, że niedotrzymanie warunków umowy wiąże się nierozerwalnie z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, czyli tzw. kosztów windykacji. W pożyczce Żyrafa mamy do czynienia z dwoma rodzajami kosztów, a mianowicie przyjaznymi klientowi kosztami obsługi administracyjnej i bardzo niebezpiecznymi dla niego kosztami windykacji bezpośredniej.

Koszty wezwań do zapłaty kształtują się następująco:

  •  10 zł za przesłanie wezwania do zapłaty pisemnie;
  •  5 zł za przesłanie wezwania do zapłaty SMS;
  •  3 zł za przesłanie wezwania do zapłaty mailem;
  •  7 zł za wezwanie do zapłaty telefonicznie.

są to - jak widać koszty ustawione na bardzo niskim poziomie i odbiegające (na plus) od polityki uprawianej w tym zakresie przez większość konkurencyjnych firm pożyczkowych.

I za to należałaby się firmie duża pochwała, gdyby nie kolejny koszt, który sprawił, że dobre wrażenie wywołane przez Żyrafę prysło jak mydlana bańka. Mowa tutaj o kosztach wizyt terenowych, czyli inaczej mówiąc windykacji bezpośredniej.

A to stosowny punkt regulaminu:

 Pozyczka WindykacjaZyrafa windykacja

Cóż to oznacza w praktyce? Ni mniej, ni więcej to, że właściciel Pożyczki Żyrafa może bezkarnie dopisać każdemu swojemu klientowi spóźniającemu się ze spłatą 450 zł tytułem kosztów windykacji terenowej. I to wszystko w świetle regulaminu, na warunki którego każdy pożyczkobiorca przystał.

Mamy więc do czynienia z dysonansem: z jednej strony bardzo "ludzkie" opłaty manipulacyjne z tytułu wezwań, z drugiej zbójecki wręcz zapis mówiący "czy cię windykator zastał czy nie - płacisz". Wystarczy zatem wyjechać na weekend, aby po powrocie dowiedzieć się, że w tym czasie windykator odbył 3 wizyty i koszty chwilówki Żyrafa wzrastają o 450 zł. Proszę brać to pod uwagę przy wyborze firmy oferującej szybkie pożyczki...

 

Dane firmy:

Siedziba Firmy:

Żyrafa Pożyczki Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Stary Rynek 87, 61-772 Poznań
NIP: 783-16-96-278
KRS: 0000449462

Centrala Firmy:

Żyrafa Pożyczki Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Chłapowskiego 28/41, 63-100 Śrem

Dodaj komentarz

złamana zasada

Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

pozyczkago250

Informacja z BIK

Ostatnie komentarze

Ważne!

  1. Zasady odpowiedzialnego pożyczania
  2. Opłaty, w tym RRSO
  3. Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki
  4. Konsekwencje opóźnionej płatności
  5. Konsekwencje braku płatności
  6. Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek
Zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę (chwilówkę, pożyczkę długoterminową) jest poważnym zobowiązaniem, które obliguje do wywiązania się ze wszystkich postanowień zawartej umowy. Odpowiedzialne pożyczanie wymaga trzymania się określonych zasad: pożyczanie tylko takiej kwoty, jaka jest nam absolutnie niezbędna, unikania pożyczek w sytuacji problemów ze spłatą już posiadanych zobowiązań oraz posiadania pewności, że zaciągnięte zobowiązanie będziemy w stanie pokryć. Absolutnie niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań finansowych na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Ważne, jest aby pamiętać, że każdą chwilówkę, pożyczkę czy kredyt bankowy można spłacić przed terminem. Nie wiąże się to zwyczajowo z naliczeniem żadnych opłat, a wręcz przeciwnie - wiele z firm pożyczkowych oraz instytucji bankowych w Polsce zwraca część prowizji za udzielenie pożyczki.
W przypadku chwilówek i innych pożyczek pozabankowych każdy z klientów może zostać obciążony kilkoma rodzajami opłat wynikających z umowy pożyczki: 1. Opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo, często w wysokości zależnej od kwoty udzielanej pożyczki) 2. Prowizją za udzielenie pożyczki 3. Kosztami przedłużenia pożyczki (najczęściej chwilówki) 4. Opłata za ubezpieczenie 5. Kosztami windykacji z tytułu nieterminowej spłaty W przypadki firm oferujących chwilówki internetowe pożyczkodawca może mieć konieczność uiszczenia opłaty rejestracyjnej, którą stanowi koszt przelewu weryfikacyjnego stanowiącego potwierdzenie danych pożyczkodawcy. Opłata rejestracyjna (weryfikacyjna) nie przekracza kwoty 1 zł, zazwyczaj jest to kwota symboliczna np. 1 grosz. W przypadku gotówkowych pożyczek krótkoterminowych roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) z reguły jest wyższa niż w produktów finansowych udzielanych przez banki. Przykładowo RSSO chwilówki udzielonej w kwocie 600 zł na okres 12 dni wynosi 1046.5%.
Każda firma oferująca chwilówki daje pożyczkobiorcy możliwość przedłużenia okresu spłaty. Przedłużenie chwilówki odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego klienta. Okres, na jaki chwilówka może zostać przedłużona z reguły nie może przekroczyć okresu, na jaki została udzielona pożyczka. Z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki związane są opłaty wynikające bezpośrednio z regulaminu pożyczki. Uwaga: opłaty za przedłużenie chwilówki mogą być równe opłatom za jej udzielenie.
Nieterminowa spłata pożyczki wiąże się z obciążeniem pożyczkobiorcy dodatkowymi opłatami z tytułu niewywiązania się z umowy. 1. Odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 2. Koszty wysłanych monitów w formie pisemnej lub (oraz) elektronicznej 3. Koszt ubezpieczeni a za każdy dzień zwłoki (jeśli umowa ubezpieczenia była zawarta) 4. Koszty przekazania sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej 5. Opłaty związane z dochodzeniem zwrotu an drodze postępowania sądowego Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę: 1) koszty monitów i wezwań do zapłaty; 2) opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu; 3) odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego; 4) koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.
W przypadku braku spłaty kwoty pożyczki wierzyciel (firma pożyczająca pieniądze) ma prawo dochodzenia swoich roszczeń już od pierwszego dnia spóźnienia .
Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Porównanie kredytów gotówkowych umieszczonych na tej stronie zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu gotówkowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane.

Dane przedstawione na stronie zostały zebrane przez nas z najwyższą starannością i rzetelnością, informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą firmę, instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy. Usługi oferowane przez serwis centrum.chwilowkowe.pl są bezpłatne. Administratorem danych osobowych są instytucje finansowe do których wysyłany jest wniosek. Niniejszy serwis nie gromadzi danych osobowych, ani ich nie kopiuje. Logotypy należą do ich właścicieli, a ich prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny.

KONTAKT | Regulamin | Polityka Prywatności

mapa strony

© 2017 Centrum.Chwilowkowe.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Powered by JS Network Solutions