Provident kontra pożyczka bankowa

Provident - tylko dla zadłużonych?

Provident - przez lata synonim najdroższych pożyczek dla osób z tzw. nizin społecznych. Powszechny dostęp do kredytów bankowych  pozwolił na mozolne wykuwanie takiego właśnie wizerunku w głowach społeczeństwa kredytującego się w bankach, a nie "providentach". Dla wielu stereotyp ten funkcjonuje do dziś, choć dziś nic już nie jest takie jak kiedyś.

Wielu z tych, którzy jeszcze kilka lat z pogardą patrzyli na klientów Providenta, siedząc w klimatyzowanych oddziałach banków w oczekiwaniu na kolejny kredyt, jest dziś na finansowym dnie spirali długów, gdyż powszechny dostęp do kredytów (zarabiam to biorę, stać mnie na to) odbił się czkawką prawe 2 milionom Polaków i wielu z nich doprowadził do finansowej wegetacji. Tym samym zmuszając do przeproszenia się z pogardzanymi instytucjami "dla plebsu", czyli pozabankowymi firmami pożyczkowymi.

Dziś nie ma już powszechnego dostępu do kredytów, a i sam Provident stał się dla wielu jakiś...bardziej ekskluzywny? Czy to zmiana punktu siedzenia zmieniła punkt widzenia, czy też sama firma pożyczkowa starannie i konsekwentnie budowała wizerunek nowoczesnej i przyjaznej firmy np. poprzez bytność na ekranach telewizyjnych? Nie to jest jednak przedmiotem mojego zainteresowania, a tytułowe sprawdzenie jak dzisiaj wygląda Provident na tle banków i ich pożyczek bankowych. Oczywiście interesują mnie wyłącznie aspekty ekonomiczne, czyli to, co jest istotne z punktu widzenia klienta pożyczającego pieniądze.

W Providencie prawie jak w banku.

Pod lupę wziąłem 2 produkty finansowe: oferowaną przez Prowidenta pożyczkę na 60 tygodni oraz 14-miesięczną (odpowiednik 60 tygodni) pożyczkę oferowaną przez Credit Agricole - powszechnie znany bank.

Kwota pożyczki w obydwu przypadkach to 5000 zł.

Jak dziś, w 2014 roku, jaki się ten "lichwiarski" Provident w stosunku do "taniego" banku? Najlepiej sprawdzić to porównując całkowite koszty poniesione przez pożyczkobiorcę. W tym wypadku Kalkulator na stronie Providenta nie pozostawia złudzeń: 1993,35 zł kosztuje pożyczenie nas kwoty 5000 zł na okres 14 miesięcy (60 tygodni). To dużo, trzeba obiektywnie przyznać. Na pocieszenie pozostaje możliwość odzyskania 10% kwoty pożyczki po terminowej spłacie - pożyczka z premią w Providencie przewiduje bowiem taką nagrodę dla uczciwych pożyczkobiorców. Dzięki temu całkowity realny koszt pożyczki Provident wyniesie 1493,35 zł.

Co na to bank Credit Agricole?

Bank wyliczy nam raty na poziomie 422.82 zł płatne przez 14 miesięcy, w sumie do spłaty będziemy mieli 5919,48, co daje całkowity koszt pożyczki na poziomie 919,48 zł.

Credit Agricole ratycredit agricole koszt pożyczki

Różnica między Providentem, a bankiem wyniesie 574 zł. To sporo, ale tylko pod warunkiem, że bank zgodzi się udzielić nam pożyczki bez obligatoryjnego ubezpieczenia. W innym przypadku różnica będzie praktycznie niedostrzegalna i nastąpi coś, co wielu może wydawać się niewiarygodne i niemożliwe: koszty pożyczki w Providencie i banku zrównają się ze sobą.

Pożyczki pozabankowe prawie jak banki

Pożyczki pozabankowe, przez to, że udzielane są z dużo większą dozą tolerancji, muszą (i są) droższe niż bankowe. To oczywiste, gdyż pożyczają pieniądze osobom, z którymi banki nie chcą mieć nic wspólnego. Pożyczkobiorcy niejako zatem muszą pokrywać znacznie większe ryzyko (i szkodowość) ponoszone przez firmy pożyczkowe.

W miarę stopniowej migracji klientów z banków do parabanków nastąpiło zjawisko stopniowego zacierania się różnic pomiędzy tymi instytucjami. Na rynku mikropożyczek rolę banków pełni dziś VIVUS czy Łatwy Kredyt, pożyczek na kilkanaście miesięcy udziela Takto czy wspominany wielokrotnie Provident.

Następuje poszerzenie oferty poprzez kierowanie różnych propozycji do różnych grup klientów. I tak w Providencie pojawia się osobna promocja dla seniorów czy przedsiębiorców. Dla tych ostatnich istotnym okazuje się możliwość zaliczenia takiej pożyczki w koszty prowadzonej działalności

Ta nagła zamiana miejsc spowodowała, że firmy pożyczkowe zaczęły dążyć do standardów bankowych (jasne, czytelne regulaminy, przejrzyste tabele opłat, brak "kruczków" skrywanych pod maleńką czcionką) a banki - ze względu na znacznie mniejszą sprzedaż - dokładać klientom obowiązkowe ubezpieczenia, podnosić prowizję za udzielenie kredytu i tym samym windować w górę całkowity koszt oferowanych pożyczek. Poprzez ukryte koszty śrubując RSSO do poziomu do tej pory znanego tylko parabankom, bo czyż 31% RSSO Mini - Ratki (PKO BP) nie jest przekroczeniem granicy bankowej przyzwoitości?

Na koniec dobra rada dla wszystkich pożyczkobiorców - nie ulegajcie stereotypom. Zanim zaczniecie powtarzać zasłyszane opinie i powodować ich dalsze rozprzestrzenianie, po prostu policzcie ile faktycznie kosztuje pożyczka bankowa, a ile pozabankowa. Być może wyniki spowodują, że zupełnie inaczej spojrzycie na ekonomiczny realizm, jaki nas otacza i inaczej zdefiniujecie pojęcia "tani kredyt bankowy" - "drogi kredyt pozabankowy".

Jeśli interesuje Cię inna kwota możesz sprawdzić ile wyniesie Cię rata w firmie Provident klikając poniższy banner:

Komentarze   

Mocher Islamista
0 #2 Mocher Islamista 2016-03-05 10:28
Cytuję Lichwa:
Provident i inne Wongi.com czy Vivusy do zwykła LICHWA i nie zmieni tego żadnen artykuł zaklinający rzeczywistość !!! Z daleka od takich firm! Lepiej być w banku niewypłacalnym niż do końca życia żywić lichwiarza!!!!

A banki to nie lichwa? Jak ładnie zmieniono definicję słowa lichwa. Dla mnie to tak jakby powiedzieć, że kieszonkowiec to nie złodziej bo zazwyczaj kradnie małe kwoty. Smutne to, ale takie są czasy - jest potrzeba to ktoś stara się na tym zarobić. Cała sztuka w tym, żeby osoba w potrzebie straciła jak najmniej.
Cytować
Lichwa
0 #1 Lichwa 2015-08-23 09:22
Provident i inne Wongi.com czy Vivusy do zwykła LICHWA i nie zmieni tego żadnen artykuł zaklinający rzeczywistość !!! Z daleka od takich firm! Lepiej być w banku niewypłacalnym niż do końca życia żywić lichwiarza!!!!
Cytować

Dodaj komentarz

złamana zasada

Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

pozyczkago250

provident

Informacja z BIK

Ostatnie komentarze

Ważne!

  1. Zasady odpowiedzialnego pożyczania
  2. Opłaty, w tym RRSO
  3. Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki
  4. Konsekwencje opóźnionej płatności
  5. Konsekwencje braku płatności
  6. Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek
Zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę (chwilówkę, pożyczkę długoterminową) jest poważnym zobowiązaniem, które obliguje do wywiązania się ze wszystkich postanowień zawartej umowy. Odpowiedzialne pożyczanie wymaga trzymania się określonych zasad: pożyczanie tylko takiej kwoty, jaka jest nam absolutnie niezbędna, unikania pożyczek w sytuacji problemów ze spłatą już posiadanych zobowiązań oraz posiadania pewności, że zaciągnięte zobowiązanie będziemy w stanie pokryć. Absolutnie niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań finansowych na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Ważne, jest aby pamiętać, że każdą chwilówkę, pożyczkę czy kredyt bankowy można spłacić przed terminem. Nie wiąże się to zwyczajowo z naliczeniem żadnych opłat, a wręcz przeciwnie - wiele z firm pożyczkowych oraz instytucji bankowych w Polsce zwraca część prowizji za udzielenie pożyczki.
W przypadku chwilówek i innych pożyczek pozabankowych każdy z klientów może zostać obciążony kilkoma rodzajami opłat wynikających z umowy pożyczki: 1. Opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo, często w wysokości zależnej od kwoty udzielanej pożyczki) 2. Prowizją za udzielenie pożyczki 3. Kosztami przedłużenia pożyczki (najczęściej chwilówki) 4. Opłata za ubezpieczenie 5. Kosztami windykacji z tytułu nieterminowej spłaty W przypadki firm oferujących chwilówki internetowe pożyczkodawca może mieć konieczność uiszczenia opłaty rejestracyjnej, którą stanowi koszt przelewu weryfikacyjnego stanowiącego potwierdzenie danych pożyczkodawcy. Opłata rejestracyjna (weryfikacyjna) nie przekracza kwoty 1 zł, zazwyczaj jest to kwota symboliczna np. 1 grosz. W przypadku gotówkowych pożyczek krótkoterminowych roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) z reguły jest wyższa niż w produktów finansowych udzielanych przez banki. Przykładowo RSSO chwilówki udzielonej w kwocie 600 zł na okres 12 dni wynosi 1046.5%.
Każda firma oferująca chwilówki daje pożyczkobiorcy możliwość przedłużenia okresu spłaty. Przedłużenie chwilówki odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego klienta. Okres, na jaki chwilówka może zostać przedłużona z reguły nie może przekroczyć okresu, na jaki została udzielona pożyczka. Z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki związane są opłaty wynikające bezpośrednio z regulaminu pożyczki. Uwaga: opłaty za przedłużenie chwilówki mogą być równe opłatom za jej udzielenie.
Nieterminowa spłata pożyczki wiąże się z obciążeniem pożyczkobiorcy dodatkowymi opłatami z tytułu niewywiązania się z umowy. 1. Odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 2. Koszty wysłanych monitów w formie pisemnej lub (oraz) elektronicznej 3. Koszt ubezpieczeni a za każdy dzień zwłoki (jeśli umowa ubezpieczenia była zawarta) 4. Koszty przekazania sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej 5. Opłaty związane z dochodzeniem zwrotu an drodze postępowania sądowego Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę: 1) koszty monitów i wezwań do zapłaty; 2) opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu; 3) odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego; 4) koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.
W przypadku braku spłaty kwoty pożyczki wierzyciel (firma pożyczająca pieniądze) ma prawo dochodzenia swoich roszczeń już od pierwszego dnia spóźnienia .
Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Porównanie kredytów gotówkowych umieszczonych na tej stronie zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu gotówkowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane.

Dane przedstawione na stronie zostały zebrane przez nas z najwyższą starannością i rzetelnością, informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą firmę, instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy. Usługi oferowane przez serwis centrum.chwilowkowe.pl są bezpłatne. Administratorem danych osobowych są instytucje finansowe do których wysyłany jest wniosek. Niniejszy serwis nie gromadzi danych osobowych, ani ich nie kopiuje. Logotypy należą do ich właścicieli, a ich prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny.

KONTAKT | Regulamin | Polityka Prywatności

mapa strony

© 2017 Centrum.Chwilowkowe.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.