Co reguluje ustawa "antylichwiarska"?

O nowej ustawie regulujących udzielanie pożyczek powiedziano już wiele, czasami jednak są to wypowiedzi traktujące zagadnienie wyrywkowo lub opisane językiem nie mniej skompilowanym niż tekst ustawy (a tych jak wiemy czytać czasem nie sposób). Podsumujmy zatem najistotniejsze zmiany, które nadciągną wraz ze zmianą przepisów.

 

prawo przepisy
Gdyby napisać krótko zmiany dotyczą:

1. Kosztów wzięcia pożyczki,

które podzielono na:

 • Odsetki od pożyczki, które aktualnie mogą wynieść 10% w skali roku (niemal jak w banku). Fachowo mówimy o czterokrotności Stopy Lombardowej NBP.  Kto pożyczał wie, że wiele chwilówek zwykła darować sobie takie drobiazgi i odsetki określano na 0%, zarabiano na pozostałych opłatach.
 • Koszty pozaodsetkowe, czyli wszystkie pozostałe (prowizje, opłaty przygotowawcze, opłaty weryfikacyjne, również opłaty za przedłużenie). Wyliczane są według określonego wzoru, którym nie będziemy Was katować.

2. Kosztów windykacji (czyli nie spłacenia pożyczki)

Ustawa powiązała maksymalną kwotę kosztów obsługi nieterminowo spłacanego zadłużenia ze wspominaną Stopą Lombardową, tym razem pomnożono ją przez 6, co aktualnie daje 15% w skali roku. To zmiana bardzo istotna, koszt windykacji w ciągu 30 dni dla każdych 100 zł wyniesie średnio 1,23 zł. Do tej pory wystarczył 1 SMS aby przebić tą kwotę.

3. Procedury przetwarzania danych w rejestrach dłużników.

Ta zmiana spowoduje, znaczne przyspieszenie obiegu informacji o spłacie zadłużenia. Firmy będą miały 7 dni na ujawnienie odpowiednich informacji w rejestrach. Zniknąć powinien problem procedur ciągnących się miesiącami, blokujących wzięcie pożyczki nawet po uregulowaniu starych zobowiązań.

4. Wymogi stawiane firmom, które chcą udzielać pożyczek.

Zgodnie z ustawą firma będzie musiała posiadać statut spółki kapitałowej i mieć opłacony kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 200 tys. złotych. Zatem albo ktoś chce poważnie traktować ten interes albo znika z rynku, ciekawe ile firm pożegna się z rynkiem.

Tak ogólnie można opisać najważniejsze kierunki zmian.

Czy znikną pożyczki bez kosztów?

Takie zjawisko może nastąpić w ograniczonym zakresie, najwięksi gracze zapewne nie będą musieli rezygnować z tego narzędzia. Oczywiście pojawiają się opinie, że to koniec pożyczek za darmo, bo teraz zarobek na pożyczkach będzie mniejszy i rolować (przedłużać) pożyczek za krocie nie będzie można. Te głosy jednak powstają raczej w oderwaniu od sytuacji jaka jest na rynku.

 1. Zawsze istniały produkty tańsze i droższe. Już teraz istnieją pożyczki, które wspomniany limit przekraczają dopiero w drugim przedłużeniu czyli po 3 miesiącach, zwłaszcza gdy pierwsza pożyczka jest bez kosztów. 
 2. Tylko ok. 10% pożyczek jest straconych, czyli klienci nie spłacają ich. Na reszcie firma pożyczkowa i tak zarobi, tyle, że mniej. Zauważcie, że podobny lament podnoszony jest w kwestii podatku dla Banków - nikt nie mówi "Banki zarobią mniej" tylko "banki stracą" tak jakby klient miał się nad nimi litować. Jeśli założyć, że dzięki niższym kosztom z chwilówek zaczną korzystać częściej "lepsi" klienci to bilans ten ulegnie dodatkowej poprawie.
 3. Po wykorzystaniu limitu kosztów pozaaodsetkowych dalej naliczane są odsetki - wprawdzie niewielkie (10%) w stosunku do tego co było dotychczas ale skoro bankom to wystarczy?
 4. Firma pożyczkowa zawsze może po doliczeniu co się da nie czekać miesiącami tylko szybciej skierować sprawę do egzekucji. Wcale nie zdziwiłbym się gdyby ustawodawca uwzględnił sobie wzrost wpływów z większej ilości spraw w sądach i w rękach komorników. Stracą firmy windykacyjne - ale kto po nich będzie płakał?
 5. Ile musi zarobić firma pożyczkowa, żeby funkcjonować - doskonale oddaje to ile zarabia się na pożyczce w Niemczech czy Francji co można zobaczyć w tym porównaniu: koszty chwilówek na świecie
 6. W bardziej mentalnym ujęciu należy pamiętać, że firmy pożyczkowe to prywatne przedsięwzięcia - a nie państwowe molochy. Narzucone ograniczenia to wyzwania dla nimi zarządzających, a nie pretekst do powiedzenia "nie da się" bo.....

Jak ominąć ograniczenia kosztów pożyczki?

Firmy coś wymyślą.

Może wszystkie chwilówki staną się limitem zadłużenia (wyłączonym spod ustawy), czy dlatego Kreditech ograniczył ekspansję na swoich klasycznych produktach i wprowadził nowe (Monedo i Flexinero)? Ustawa nie powstaje w tydzień, poważne firmy miały czas się przygotować.

A może tak jak we wspomnianych Niemczech na pożyczkę będzie poczekać trochę dłużej, dużo dłużej niż teraz. No chyba, że skorzysta się z usług odpowiedniej firmy, dzięki której będzie możliwa szybka weryfikacja klienta, oczywiście za "odpowiednią" opłatą (dla takiej firmy, nie pożyczkodawcy).

Dodaj komentarz

złamana zasada

Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

opoqa nowa pożyczka

Reklama

pozyczkago250

Informacja z BIK

Ostatnie komentarze

Ważne!

 1. Zasady odpowiedzialnego pożyczania
 2. Opłaty, w tym RRSO
 3. Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki
 4. Konsekwencje opóźnionej płatności
 5. Konsekwencje braku płatności
 6. Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek
Zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę (chwilówkę, pożyczkę długoterminową) jest poważnym zobowiązaniem, które obliguje do wywiązania się ze wszystkich postanowień zawartej umowy. Odpowiedzialne pożyczanie wymaga trzymania się określonych zasad: pożyczanie tylko takiej kwoty, jaka jest nam absolutnie niezbędna, unikania pożyczek w sytuacji problemów ze spłatą już posiadanych zobowiązań oraz posiadania pewności, że zaciągnięte zobowiązanie będziemy w stanie pokryć. Absolutnie niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań finansowych na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Ważne, jest aby pamiętać, że każdą chwilówkę, pożyczkę czy kredyt bankowy można spłacić przed terminem. Nie wiąże się to zwyczajowo z naliczeniem żadnych opłat, a wręcz przeciwnie - wiele z firm pożyczkowych oraz instytucji bankowych w Polsce zwraca część prowizji za udzielenie pożyczki.
W przypadku chwilówek i innych pożyczek pozabankowych każdy z klientów może zostać obciążony kilkoma rodzajami opłat wynikających z umowy pożyczki: 1. Opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo, często w wysokości zależnej od kwoty udzielanej pożyczki) 2. Prowizją za udzielenie pożyczki 3. Kosztami przedłużenia pożyczki (najczęściej chwilówki) 4. Opłata za ubezpieczenie 5. Kosztami windykacji z tytułu nieterminowej spłaty W przypadki firm oferujących chwilówki internetowe pożyczkodawca może mieć konieczność uiszczenia opłaty rejestracyjnej, którą stanowi koszt przelewu weryfikacyjnego stanowiącego potwierdzenie danych pożyczkodawcy. Opłata rejestracyjna (weryfikacyjna) nie przekracza kwoty 1 zł, zazwyczaj jest to kwota symboliczna np. 1 grosz. W przypadku gotówkowych pożyczek krótkoterminowych roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) z reguły jest wyższa niż w produktów finansowych udzielanych przez banki. Przykładowo RSSO chwilówki udzielonej w kwocie 600 zł na okres 12 dni wynosi 1046.5%.
Każda firma oferująca chwilówki daje pożyczkobiorcy możliwość przedłużenia okresu spłaty. Przedłużenie chwilówki odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego klienta. Okres, na jaki chwilówka może zostać przedłużona z reguły nie może przekroczyć okresu, na jaki została udzielona pożyczka. Z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki związane są opłaty wynikające bezpośrednio z regulaminu pożyczki. Uwaga: opłaty za przedłużenie chwilówki mogą być równe opłatom za jej udzielenie.
Nieterminowa spłata pożyczki wiąże się z obciążeniem pożyczkobiorcy dodatkowymi opłatami z tytułu niewywiązania się z umowy. 1. Odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 2. Koszty wysłanych monitów w formie pisemnej lub (oraz) elektronicznej 3. Koszt ubezpieczeni a za każdy dzień zwłoki (jeśli umowa ubezpieczenia była zawarta) 4. Koszty przekazania sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej 5. Opłaty związane z dochodzeniem zwrotu an drodze postępowania sądowego Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę: 1) koszty monitów i wezwań do zapłaty; 2) opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu; 3) odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego; 4) koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.
W przypadku braku spłaty kwoty pożyczki wierzyciel (firma pożyczająca pieniądze) ma prawo dochodzenia swoich roszczeń już od pierwszego dnia spóźnienia .
Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Porównanie kredytów gotówkowych umieszczonych na tej stronie zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu gotówkowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane.

Dane przedstawione na stronie zostały zebrane przez nas z najwyższą starannością i rzetelnością, informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą firmę, instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy. Usługi oferowane przez serwis centrum.chwilowkowe.pl są bezpłatne. Administratorem danych osobowych są instytucje finansowe do których wysyłany jest wniosek. Niniejszy serwis nie gromadzi danych osobowych, ani ich nie kopiuje. Logotypy należą do ich właścicieli, a ich prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny.

KONTAKT | Regulamin | Polityka Prywatności

mapa strony

© 2017 Centrum.Chwilowkowe.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.