Jak radzić sobie z windykacją?

Nadmierne obciążenie chwilówkami to dla wielu osób życiowa tragedia. Naturalną konsekwencją chwilówkowej pętli zadłużeń jest kontakt z windykacją. To duże obciążenie psychiczne dla osób, które nie wiedzą, w jaki sposób należy prowadzić rozmowy, aby nie dać się zastraszyć, zmanipulować i ostatecznie nie popaść w prawdziwe kłopoty natury psychicznej (depresja, poczucie winy, lęki, myśli samobójcze)

Kim jest windykator?

O windykatorach, uprawnieniach i kompetencjach napisaliśmy obszernie w artykule o windykacji chwilówek przez telefon. Teraz kilka porad praktycznych, które pozwolą na uniknięcie błędów popełnianych przez większość osób mających problem ze spłatą chwilówek.

windykator

Czy muszę rozmawiać z windykatorem chwilówek?

Do rozmów trzeba się przygotować. Niezależnie od tego, czy podejmiesz decyzję o próbie rozmowy czy też odwrotnie - uznasz to za stratę czasu Przede wszystkim do rozmów podejść musisz świadomie, czyli z poczuciem własnej godności. To, że w ciągu pierwszej minuty rozmowy windykator będzie chciał tę godność wdeptać w ziemię jest oczywiste. Ale czy to zrobi, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Musisz najpierw jednak oduczyć się przyjmowania postawy ofiary. To, że nie spłacasz pożyczki w terminie, jest sprawą Twoją i firmy pożyczkowej. Ponosisz konsekwencje finansowe tego, że nie wywiązałeś się z umowy. Opłaty wynikające z umowy oraz odsetki są jedyną karą, jaką możesz ponosić. Rozmowa z windykatorem nie należy już do zestawu kar przewidzianych umową i zależy tylko od Ciebie.

Jak nie rozmawiać z windykatorem?

A precyzyjniej - co zrobić, aby bez rzucania słuchawką, nieodbierania telefonów mieć komfort tego, że dzwoniący windykator nie podejmie rozmowy? Jest kilka schematów, które zawsze i bez wyjątku zaistnieć muszą, gdyż takie są prawne uwarunkowania działań windykacyjnych. Naucz się wykorzystywać je, a Twoje życie stanie się łatwiejsze. Czytając dalej zobaczysz, że są one banalnie proste i niezwykle skuteczne. Tutaj prawo jest po Twojej stronie i możesz korzystać z parasola ochronnego, jakie dają Ci przepisy. Wystarczy sięgnąć i wykorzystać je , aby windykator przestał być Twoim prześladowcą i abyś mógł traktować go tak, jak powinno się to robić.

Nagrywanie rozmowy? Nie ze mną te numery....

Większość rozmów z windykacją od chwilówek zacznie się od wyklepania formułki: "informuję, że rozmowa jest nagrywana." Zauważ niebywały poziom impertynencji, jakim jesteś witany. Nie ma tutaj bowiem pytania o zgodę na podjęcie próby nagrywania, lecz informacja, że będzie to czynione. Naruszenie Twojej sfery prywatności bez pytania Cię o zdanie! To mniej więcej tak, jakby ktoś zupełnie obcy poinformował Cię, że wejdzie do Twojego domu. Jak zareagowałbyś na taką wizję? No właśnie....na informowanie, że jesteś nagrywany powinieneś zareagować identycznie - poinformować, że nie wyrażasz zgody. W efekcie rozmowa zakończy się, gdyż windykator chwilówek (o czym mowa w poprzedniej części) nie ma prawa decydować o tym, czy rozmowa jest rejestrowana i zwyczajnie nagrywania zakończyć nie może. A nagrywanie po usłyszeniu wyraźnego sprzeciwu jest bezprawne.

Wyłudzanie danych osobowych jest karalne

Kolejnym elementem rozmowy z windykatorem telefonicznym jest weryfikacja. Na czym ona polega? Oczywiście na wyspowiadaniu rozmówcy z danych wrażliwych i intymnych: dane osobowe, nr PESEl, adres zamieszkania, nazwisko rodowe matki.

Jeśli pomyślisz, że dziesiątki tysięcy osób każdego dnia bez zastanowienia podają takie dane nieznanej osobie po drugiej stronie słuchawki, zapewne pomyślisz o nich: totalni kretyni. Bo czy zaczepieni na ulicy przez młodego szczyla podaliby mu dowód w celu wylegitymowania? Oczywiście, że nie. Ale w momencie gdy ten sam szczyl przedstawi się jako windykator, bez ogródek podają mu wszystko czego zażąda.

Ty na szczęście już nie popełnisz takiego błędu. Windykator nie ma żadnych praw do legitymowania Cię, a to co robi, jest próbą wyłudzenia danych osobowych. Jeśli nie uzyska ich od Ciebie, nie będzie mógł rozmawiać na temat konkretnego zadłużenia.

Pamiętaj - na pytanie o swoje dane zareaguj tak, jak zareagowałbyś zaczepiony na ulicy. To wystarczy, aby windykator natychmiast zakończył rozmowę z Tobą i nie pałał chęcią do jej powtórzenia.

Wniosek jest prosty - ludzie są windykowani niejako na własną prośbę. Sami bowiem pozwalają na manipulowanie sobą, podają wrażliwe dane na tacy każdemu, kto tego przez telefon zażąda i pozwalają się nagrywać.

Ty nie musisz być windykowany, nawet jeśli spóźniasz się ze spłatą pożyczki. Pamiętaj, spóźnienie jest przewidziane w umowie pożyczki czy chwilówki i ma swoje przełożenie w tabeli opłat. Jeśli spóźniasz się, zapłacisz za to zgodnie z warunkami zaakceptowanej przez siebie umowy. Tylko i aż tyle. Bo gratisy w postaci słuchania obelg wypowiadanych przez pryszczatego gołowąsa na śmieciowej umowie przyjmujesz tylko wtedy, gdy tego chcesz. Nikt narzucić Ci ich nie ma prawa....

Dodaj komentarz

złamana zasada

Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

pozyczkago250

Informacja z BIK

Ostatnie komentarze

Zmień numer

virginmobile - windykator się nie dodzwoni

Ważne!

  1. Zasady odpowiedzialnego pożyczania
  2. Opłaty, w tym RRSO
  3. Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki
  4. Konsekwencje opóźnionej płatności
  5. Konsekwencje braku płatności
  6. Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek
Zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę (chwilówkę, pożyczkę długoterminową) jest poważnym zobowiązaniem, które obliguje do wywiązania się ze wszystkich postanowień zawartej umowy. Odpowiedzialne pożyczanie wymaga trzymania się określonych zasad: pożyczanie tylko takiej kwoty, jaka jest nam absolutnie niezbędna, unikania pożyczek w sytuacji problemów ze spłatą już posiadanych zobowiązań oraz posiadania pewności, że zaciągnięte zobowiązanie będziemy w stanie pokryć. Absolutnie niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań finansowych na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Ważne, jest aby pamiętać, że każdą chwilówkę, pożyczkę czy kredyt bankowy można spłacić przed terminem. Nie wiąże się to zwyczajowo z naliczeniem żadnych opłat, a wręcz przeciwnie - wiele z firm pożyczkowych oraz instytucji bankowych w Polsce zwraca część prowizji za udzielenie pożyczki.
W przypadku chwilówek i innych pożyczek pozabankowych każdy z klientów może zostać obciążony kilkoma rodzajami opłat wynikających z umowy pożyczki: 1. Opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo, często w wysokości zależnej od kwoty udzielanej pożyczki) 2. Prowizją za udzielenie pożyczki 3. Kosztami przedłużenia pożyczki (najczęściej chwilówki) 4. Opłata za ubezpieczenie 5. Kosztami windykacji z tytułu nieterminowej spłaty W przypadki firm oferujących chwilówki internetowe pożyczkodawca może mieć konieczność uiszczenia opłaty rejestracyjnej, którą stanowi koszt przelewu weryfikacyjnego stanowiącego potwierdzenie danych pożyczkodawcy. Opłata rejestracyjna (weryfikacyjna) nie przekracza kwoty 1 zł, zazwyczaj jest to kwota symboliczna np. 1 grosz. W przypadku gotówkowych pożyczek krótkoterminowych roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) z reguły jest wyższa niż w produktów finansowych udzielanych przez banki. Przykładowo RSSO chwilówki udzielonej w kwocie 600 zł na okres 12 dni wynosi 1046.5%.
Każda firma oferująca chwilówki daje pożyczkobiorcy możliwość przedłużenia okresu spłaty. Przedłużenie chwilówki odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego klienta. Okres, na jaki chwilówka może zostać przedłużona z reguły nie może przekroczyć okresu, na jaki została udzielona pożyczka. Z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki związane są opłaty wynikające bezpośrednio z regulaminu pożyczki. Uwaga: opłaty za przedłużenie chwilówki mogą być równe opłatom za jej udzielenie.
Nieterminowa spłata pożyczki wiąże się z obciążeniem pożyczkobiorcy dodatkowymi opłatami z tytułu niewywiązania się z umowy. 1. Odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 2. Koszty wysłanych monitów w formie pisemnej lub (oraz) elektronicznej 3. Koszt ubezpieczeni a za każdy dzień zwłoki (jeśli umowa ubezpieczenia była zawarta) 4. Koszty przekazania sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej 5. Opłaty związane z dochodzeniem zwrotu an drodze postępowania sądowego Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę: 1) koszty monitów i wezwań do zapłaty; 2) opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu; 3) odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego; 4) koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.
W przypadku braku spłaty kwoty pożyczki wierzyciel (firma pożyczająca pieniądze) ma prawo dochodzenia swoich roszczeń już od pierwszego dnia spóźnienia .
Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Porównanie kredytów gotówkowych umieszczonych na tej stronie zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu gotówkowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane.

Dane przedstawione na stronie zostały zebrane przez nas z najwyższą starannością i rzetelnością, informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą firmę, instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy. Usługi oferowane przez serwis centrum.chwilowkowe.pl są bezpłatne. Administratorem danych osobowych są instytucje finansowe do których wysyłany jest wniosek. Niniejszy serwis nie gromadzi danych osobowych, ani ich nie kopiuje. Logotypy należą do ich właścicieli, a ich prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny.

KONTAKT | Regulamin | Polityka Prywatności

mapa strony

© 2017 Centrum.Chwilowkowe.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.