Ile kosztuje windykacja chwilówek?

Windykacja chwilówek

to zespół działań polegający na przypominaniu klientom zalegającym ze zwrotem zaciągniętych pożyczek o konieczności tegoż zwrotu, z jednoczesnym wywieraniem presji poprzez informowanie o konsekwencjach i kosztach dalszego uchylania się przed obowiązkiem wynikającym z umowy pożyczki.

Tyle w teorii, a jak wygląda windykacja chwilówek w praktyce? W artykule tym skupimy się wyłącznie na firmach internetowych, działających globalnie, z pominięciem firm stacjonarnych. Dokonamy porównania kosztów windykacji największych w Polsce pożyczkodawców oraz wytłumaczymy, skąd się one biorą.

Ile kosztuje windykacja chwilówek?

Koszt jest bardzo wysoki, o czym niestety 90% osób pożyczających pieniądze nie ma zielonego pojęcia. Płacz i pomstowanie na "złodziejskie chwilówki" pojawia się wówczas, gdy nastąpi zetknięcie z windykacją i kosztami windykacji. Fakt, że firmy pożyczkowe bardzo wysoko wyceniają koszt wykonywania czynności windykacyjnych (choć nazwać je raczej trzeba prewencją niż windykacją), ale jednocześnie kosztów tych nie ukrywają. Każdy przed podpisaniem umowy może się z nimi zapoznać i zaakceptować - lub nie.

Ile kosztuje zatem windykacja chwilówek w firmach pożyczkowych? W celu porównania kosztów w różnych firmach przyjęliśmy, że badany klient nie spłaca swojej pożyczki przez miesiąc po terminie. Oczywiście nie wolno zapominać o tym, że w czasie całego procesu windykacji każda firma dolicza odsetki karne w wysokości 4-krotności stopy lombardowej NBP.

Ile kosztuje windykacja pożyczek po wprowadzeniu ustawy "antylichwiarskiej"?

Już na dniach zaczną stopniowo obowiązywać przepisy regulujące rynek pożyczek pozabankowych. Wszyscy wiedzą, że został nałożony limit kosztów na pożyczkę, który ustanowiony został tak wysoko, że część firm może nie odczuć jego wprowadzenia. Dużo dotkliwsza okaże się zmiana ograniczająca naliczanie kosztów nieterminowo spłacanych pożyczek, czyli potocznie koszty windykacji. Teraz będą one mogły wynieść maksymalnie 15% w skali roku (6x stopa lombardowa NBP). W tabeli poniżej zobaczycie jak wygląda maksymalny koszt odzyskiwania pożyczki dla kilku sytuacji, tak aby łatwo można było porównać jak bardzo te koszty będą "obcięte" w stosunku do obecnych praktyk.

kwota pożyczki
(zł)
1 dzień opóźnienia
(zł)
15 dni spóźnienia
(zł)
30 dni spóźnienia
(zł)
100 0,04 0,62 1,23
200 0,08 1,23 2,47
300 0,12 1,85 3,70
400 0,16 2,47 4,93
500 0,21 3,08 6,16
600 0,25 3,70 7,40
700 0,29 4,32 8,63
800 0,33 4,93 9,86
900 0,37 5,55 11,10
1000 0,41 6,16 12,33
1500 0,62 9,25 18,49
2000 0,82 12,33 24,66
3000 1,23 18,49 36,99
4000 1,64 24,66 49,32
5000 2,05 30,82 61,64

Pandamoney - koszty windykacji

Pandamoney przygotowała dla swoich niesolidnych klientów zestaw aż pięciu batów, które spadną w ciągu miesiąca na ich plecy. Pierwsze cztery będą zawierały zestaw SMS-ów oraz ponagleń mailowych (20 zł za każdy pakiet, których firma może przysłać aż cztery). Najbardziej bolesny będzie finansowy bat nr pięć, który zawierał będzie opłaty za wezwania wysłane listem poleconym. Jego koszt to aż 110 zł.

W sumie niesolidny klient Pandamoney do swojego zadłużenia dołoży 210 zł kosztów windykacji, które firma pożyczkowa zgodnie z regulaminem, dopisze do jego długu.

Kasomat - koszty windykacji

Kasomat przewidział dla swoich klientów - dłużników w ciągu jednego miesiąca 5 SMS-ów po 20 zł każdy oraz 2 listowne wezwania do zapłaty kosztujące po 100 zł sztuka. Zgodnie z regulaminem Kasomat "skasuje" w ten sposób klienta na 300 zł. Opłaty windykacyjne są niezależne od wysokości pożyczki, może się zatem zdarzyć, że koszt windykacji przewyższy wartość windykowanej pożyczki...

NetGotówka - koszty windykacji

Bardzo prokliencko nastawiona jest natomiast firma Net Gotówka, właściciel serwisu netgotowka.pl. W ciągu miesięcznego okresu windykacji niesolidny pożyczkobiorca otrzyma przypomnienie o zaleganiu ze spłatą w postaci jednego SMS-a za 15 zł, dwóch maili również po 15 zł oraz pisemnego wezwania do zapłaty za 20 zł. Finalnie, do jego zadłużenia dopisze się kwota 65 zł, która - choć również wysoka - jest kwotą znacznie bardziej "ludzką" niż opłaty windykacyjne bezpośredniej konkurencji.

Kredito 24 - koszty windykacji

Dłużnicy Kredito24 nie mają łatwego życia. Firma od momentu powstania zadłużenia aż do wypowiedzenia umowy regularnie i konsekwentnie dopomina się o swoje pieniądze. Oczywiście za każde takie upomnienie płaci niesolidny klient, wszak pojęcie darmowej windykacji w chwilówkach nie istnieje. Pozostaje pytanie ile zapłaci windykowani pożyczkobiorca Kredito24 za miesiąc beztroskiego nieoddawania pieniędzy?

Wszystko zawarte jest w warunkach umowy. W ciągu pierwszych 15 dni zalegania ze spłata otrzyma on serię wezwań SMS-owych i mailowych wycenionych przez Kredito24 na 20 zł każda. Ponieważ serie będą aż 4, do kwoty zadłużenia dopisana zostanie kwota 80 zł. W przypadku dalszego zalegania ze spłatą Po 15 dniach zostanie wysłane piąte wezwanie, którego koszt jest już dużo wyższy i wynosi 150 zł. Suma kosztów poniesionych podczas procesu windykacji Kredito24 to 230 zł, czyli wyższa niż średnia krajowa. Jak widać bycie niesolidnym klientem w Kredito24 nie opłaca się, gdyż windykacja  u tego pożyczkodawcy nie należy do tanich.

 VIA SMS - koszty Windykacji.

Windykacja w VIA SMS odbywa się w formie elektronicznej (SMS-y oraz maile) jak i tradycyjnej (telefony, listy). Na szczęście dla klientow mających problemy ze spłatą koszty windykacji w VIA SMS nie są tak bolesne, jak w wielu  innych firmach pożyczkowych. Dzieje się tak dlatego, że  w warunkach umowy widnieje rozdrobnienie opłat za poszczególne czynności upominawcze i windykacyjne.

Jak ma się to do realnych kosztów poniesionych przez dłużnika, który przez miesiąc nie spłaca zaciągniętej pożyczki? W ciągu całego miesięcznego okresu windykacji otrzyma on 7 upomnień SMS-owych, 7 mailowych i 7 telefonicznych. Ich łączny koszt zgodnie z regulaminem wyniesie 66,50 zł. Do tego dojdzie koszt listu poleconego w wysokości 25 zł. Suma doliczona do konta dłużnika z tytułu windykacji VIA SMS nie przekroczy 100 zł i wyniesie dokładnie 91,50 zł.

MiniCredit - koszty windykacji

Windykacja przez MiniCredit należy do najmniej uciążliwych i najtańszych w naszym zestawieniu. Co z płatnych opcji upominawczych przewidzianych umową może dotknąć klienta tej firmy pożyczkowej zalegającej ze spłatą przez miesiąc? Wg umowy może on w tym czasie otrzymać 4 pisemne wezwania do zapłaty o wartości łącznej 73,80 zł. Jak widać MiniCredit nie poszedł w ślady wielu konkurentów, którzy w procesie windykacji chwilówek zarabiają na każdym wysłanym mailu czy SMS-sie. Tutaj na pewno należą się firmie MiniCredit Sp. z o.o. duże brawa za uczciwe podejście do swoich klientów w kłopotach.

ExpresKasa - koszty windykacji

Ferratum Bank, właściciel serwisu mikropożyczek Expreskasa.pl nie należy do podmiotów mocno uciskających dłużnika. Być może powodują to wyższe standardy niż w mniejszych firmach pożyczkowych - są wśród nich spółki z kapitałem 5000 zł (sic!) - być może lęk przed utratą klienta poprzez "dobijanie go psychiczne nieustannymi elementami windykacji. Niezależnie od przyczyn powstania procedur i kosztów windykacji kształtują się one na poziomie relatywnie niskim, jak na bezwzględne reguły panujące na rynku pożyczek krótkoterminowych, czyli popularnych chwilówek.

NIesolidny klient ExpresKasy przez cały miesiąc trwania windykacji otrzyma zaledwie 3 upomnienia wysyłane drogą pisemną. Ich łączny koszt to 130 zł. To sporo mniej niż u wielu firm konkurencyjnych, ale i sporo więcej niż u firm będących najbardziej łaskawymi dla windykowanego klienta.

Alfakredyt - koszty windykacji

Nie mają łatwego życia klienci Alfakredyt, którzy nie regulują w terminie swoich zobowiązań. Firma postanowiła bowiem nie pozwolić im zapomnieć o posiadanych zobowiązaniach, w związku z czym w trakcie trzydziestodniowego okresu windykacji Alfakredyt wyśle im aż 11 monitów w postaci SMS-ów (oczywiście płatnych) oraz 3 listy polecone. Koszt SMS-a z działu windykacji Alfakredyt rośnie proporcjonalnie do ilości dni przeterminowania pożyczki - chwilówki i jeśli pierwszy SMS kosztował będzie dłużnika 3 zł, to jedenasty 100% więcej. Podobnie z monitami pisemnymi - każdy kolejny jest droższy. Wniosek: bycie dłużnikiem w Alfakredyt nie jest opłacalne. W ciągu miesięcznego okresu windykacji niesolidny klient zapłaci bowiem 48 zł z tytułu windykacji drogą SMS oraz 135 zł za listy polecone. Suma kosztów miesięcznej windykacji w Afakredyt to 183 zł.

Po zmianach w prowadzonych w warunkach umowy 01.12.2015 sytuacja klientów pożyczki Alfakredyt, mających opóźnienia w regulowaniu zobowiązań, uległa wyraźnej poprawie.

Aktualnie firma ograniczyła proces windykacji do 4 monitów. Są one wysyłane nie wcześniej niż po 7, 14, 24 i 34 po upływie Terminu Spłaty lub Przedłużonego Okresu Spłaty Pożyczki. Przy czym trzy pierwsze to wezwania do zapłaty, a ostatni czwarty monit to już przedsądowe wezwanie do zapłaty. Każdy Monit to 15 zł czyli w sumie 60 zł.

Pożyczka Plus - koszty windykacji

Mała Pożyczka Sp. z o.o. - właściciel marki Pożyczka Plus w Tabeli Opłat i Prowizji zamieścił stawkę za wysłanie monitu (upomnienia). Opłata upominawcza za wysłanie wezwania do zapłaty listem poleconym to 29 zł. Niestety, w warunkach umowy brakuje informacji, ile upomnień wierzyciel może wystosować, a tym samym ile razy obciążyć niesolidnego klienta.

Pomimo wysłania zapytania do centrali spółki nie otrzymaliśmy stosownych informacji. W tej sytuacji uznać możemy, że pożyczkodawca zostawia sobie możliwość prawną wysyłki dowolnej ilości monitów, co może spowodować nałożenie na niesolidnego klienta kar o wartości przekraczających wartość samej pożyczki.

SOHO Credit - koszty windykacji

W czepku urodzonymi nazwać można klientów Soho Credit, którzy z różnych przyczyń nie mogą spłacić chwilówki w terminie. Windykacja w SOHO Credit należy bowiem do najmniej uciążliwych, a przy tym najtańszych spośród wszystkich firm udzielających pożyczek pozabankowych w Polsce.

Co czeka na niesolidnego klienta Soho Credit spóźniającego się ze spłatą pożyczki o miesiąc? Cotygodniowa porcja upominawczych SMS-ów oraz jeden list polecony z wezwaniem do zapłaty. Ile zapłaci klient Soho za windykację? Całkowity koszt miesięcznej windykacji wyniesie w przypadku klientów Soho 30 zł. To godna pochwały postawa pokazująca, że można nie "zdzierać skóry" z klientów zalegających ze spłatą, co niestety ma miejsce w większości firm pożyczkowych.

Wonga - koszt windykacji

Ile zapłaci spóźniony klient pożyczki Wonga za trwająca miesiąc windykację telefoniczną, SMS-ową, mailową i listowną? Firma zobowiązuje się do wysyłania monitów z częstotliwością zgodną z dobrymi obyczajami. Co to oznacza dla klienta należącego do grupy mniej solidnych, czyli windykowanych? Przede wszystkim należałoby ustalić, co w ogóle oznacza w prawniczej nomenklaturze termin "dobre obyczaje", którym dość często posługują się firmy udzielające pozabankowych pożyczek krótkoterminowych.

Dobre obyczaje trzeba utożsamiać z pewnymi wytycznymi dotyczącymi reguł zachowania, których znaczenie ma charakter jedynie moralno-etyczny, a nie prawny. Pojęcie to można rozumieć jako dobre obyczaje współżycia społecznego między konsumentem, a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Na przykładzie pożyczki Wonga należy rozumieć to tak, iż pożyczkodawca nie wykorzysta podpisu klienta akceptującego umowne kary i koszty windykacji obowiązujące w tej firmie
Wonga koszt windykacjiWindykacja Wonga
źr. www.wonga.pl
do zrobienia z niego bankruta poprzez wykonanie do niego 50 telefonów dziennie. Ograniczy koszty windykacji wprowadzając ograniczenie liczby płatnych upomnień zgodnie z dobrym obyczajem właśnie. W praktyce oznacza to, że klient spóźniający się miesiąc ze spłatą swojej pożyczki pokryje koszty windykacji do 170 zł i ani złotówki więcej.

Filarum - koszty windykacji

Niespłacenie chwilówki Filarum w terminie nie niesie dla klientów tej firmy nieprzyjemnych konsekwencji finansowych. Windykacja w Filarum to 4 SMS-y płatne po 5 zł za sztukę oraz jedno pisemne wezwanie do zapłaty, za wysłanie którego Filarum policzy opłatę w wysokości 10 zł. Łączny koszt miesięcznej windykacji w tej firmie to zaledwie 30 zł, czyli dużo mniej niż rynkowa średnia. Filarum na tle konkurencji jawi się zatem jako firma przyjazna swoim klientom, nawet tym, którzy nie do końca solidnie realizują postanowienia umowy pożyczki.

Lendon - koszty windykacji

Klienci pożyczający od Lendon.pl długo pamiętać będą dzień, w którym wpadli w tryby windykacji. Wszystko za sprawą opłat, jakie na mocy umowy firma może naliczać (i nalicza) z tytułu opłat związanych w obsługą przeterminowanego zadłużenia.

A kwoty te przyprawić mogą o ból głowy. Wysokość opłat windykacyjnych zależna jest (czego konkurencja nie stosuje) od wielkości pożyczki. Dla naszych celów porównawczych sprawdzimy koszt windykacji najwyższej dostępnej pożyczki w Lendon.pl. Za 30 dni zwłoki w spłacie pożyczki klient zostanie obciążony kwotą.....900 zł.

Jest to absolutny rekord spośród firm pożyczkowych operujących w Polsce. I choć rekord to niechlubny, astronomiczny koszt windykacji pozwala firmie Lendon na zabezpieczenie się przed pomysłowym "alternatywnym tanim przedłużeniem" chwilówki, o którym piszemy w innym artykule.

OK Money - koszty windykacji

Klienci firmy OK Money nie będą specjalnie narażeni na koszty i nieprzyjemności w przypadku braku zwrotu pożyczki w terminie. Ok Money prowadzi politykę nie uderzającą specjalnie po kieszeni spóźnialskich. Nie są oni również poddawani zbyt dużej presji psychicznej związanej z ilością wezwań do zapłaty. Dłużnik OK Money, mający na swoim koncie spóźnienie miesięczne otrzyma w tym czasie trzy pisemne wezwania do zapłaty. Ich łączny koszt wyniesie 120 zł, co stawia pożyczkodawcę w środku stawki, jeśli chodzi o proklienckie podejście firm chwilówkowych do opłat z tytułu prowadzenia działań prewencyjnych, upominawczych i windykacyjnych.

NetCredit - koszty windykacji

NetCredit należy do firm wykazujących największą cierpliwość w stosunku do opornych klientów. Jeśli klientowi zdarzy się nie spłacić na czas chwilówki, wówczas rozpocznie się proces windykacji. W przypadku trzydziestodniowego spóźnienia polegać on będzie na przysłaniu 2 wezwań do zapłaty. Ich łączny koszt to zaledwie 30 zł, dzięki czemu NetCredit zrównałby się z najbardziej przyjaznymi konkurentami, gdyby....nie ukryte koszty, jakimi jest koszt obowiązkowego ubezpieczenia przeterminowanego kredytu. Koszty te zależne są od wysokości zadłużenia i sprawiają, że windykacja w Netcredit przestaje być przyjazna dla kieszeni dłużnika. Zapłaci on bowiem 28.35 zł za każde pożyczone 100 zł w okresie 30 dni opóźnienia.

SMS365 - koszty windykacji

Firma Regita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, właściciel marki SMS365, prowadzi liberalną politykę w stosunku do swoich dłużników. Przed upływem 41 dni od daty spłaty pożyczki koszt windykacji - niezależnie od pożyczonej kwoty - wynosi 62 zł. Po tym okresie SMS365 przekazuje sprawę do zewnętrznej firmy windykacyjnej, co obciążą dłużnika chwilówkowego kwotą wartości 9% całości aktualnego zadłużenia. Tutaj mówimy o składowych takich jak kapitał pożyczki, prowizja za jej udzielenie oraz czynności windykacyjne wewnętrzne. Ale to dopiero po 41 dniach. Przykładowy dłużnik, którego dług liczy 30 dni zapłaci jedynie 62 zl, co stawia SMS365 w czołówce firm pożyczkowych przyjaznych niesolidnym klientom.

Kyzoo - koszty windykacji

Niesolidny pożyczkobiorca firmy Kyzoo nie musi martwić się o konsekwencje posiadania zadłużenia. Polityka firmy nie zakłada nieprzyjemnych i kosztownych konsekwencji. Co czeka zatem klienta Kyzoo, który z jakiś przyczyn nie zwrócił w terminie pożyczki przez dni 30? Na pewno nie można powiedzieć, aby czuł się osaczony przez windykatorów firmy Kyzoo. Regulamin pożyczki zakłada, że w tym okresie klient otrzyma jedynie 3 wezwania do zapłaty wysłane listem poleconym. Każde z nich wyceniane jest na 18 zł. Koszt windykacji w Kyzoo dla niesolidnego klienta spóźnionego miesiąc ze spłatą to 54 zł. Wynik bardzo dobry, stawiający Kyzoo w czołówce firm dla których windykacja niekoniecznie oznacza okazję do zarobku niewspółmiernego do sytuacji.

VIVUS - koszty windykacji

Windykacja VIVUS ma za zadanie odzyskanie środków, ale bez utraty klienta. Nie sztuką jest bowiem nałożyć na dłużnika plejadę regulaminowych kar i zarobić na windykacji tracąc na zawsze klienta. Sztuka polega na znalezieniu złotego środka, aby klient pomimo windykacji wracał (już skruszony) po kolejne produkty. Ten złoty środek został przez firmę VIVUS znaleziony (o czym świadczy LAUR KONSUMENTA - nagroda w kategorii pożyczki internetowe) i może być wyznacznikiem standardów pożyczek pozabankowych dla większości konkurencji. Niesolidny klient VIVUS-a, który spóźni się o miesiąc ze spłatą swojej pożyczki otrzyma 1 (słownie: jedno) wezwanie do zapłaty, za które do kwoty zadłużenia zostanie dopisane 35 zł. To finalny koszt windykacji w VIVUS dla klientów posiadających 30-dniowe przeterminowanie. I jednocześnie wzór dla konkurencji, która w wielu przypadkach podczas windykacji stara się jak najwięcej zarobić na kliencie, który i tak ma wiele kłopotów. Gdyby ich nie miał, oddałby wszak pożyczkę w terminie i nie musiał na własnej skórze sprawdzać jak wygląda windykacja chwilówek w praktyce.

Smartpożyczka - koszty windykacji

Smartpożyczka nie lubi spóźnialskich. Mówi im to wyraźnie poprzez swój regulamin, którego przekaz jest nader jasny: zero litości dla niesolidnych klientów. Co w szczegółach przygotowano dla nich jako "nagrodę" za przetrzymywanie pieniędzy firmy pożyczkowej? 8 maili i 8 SMS-ów upominawczych wysłanych w ciągu pierwszych 17 dni od powstania zadłużenia obciążających spóźnionego ze spłatą klienta o 72 zł. Do tego 4 wezwania do zapłaty wysłane w formie listu poleconego wycenione na 146 zł. Finalnie  za 30-dniowe spóźnienie klient Smartpożyczki zapłaci aż 218 zł tytułem pokrycia kosztów windykacji. To jedna z najwyższych opłat windykacyjnych spośród polskojęzycznych firm udzielających szybkich pożyczek pozabankowych.

Ofin - koszty windykacji

W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie klient OFIN musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi upomnień, generowanych przez pożyczkodawcę. W przypadku 30- dniowego opóźnienia otrzyma on 3 upomnienia, których łączny koszt wyceniony został w Regulaminie Pożyczki na 130 zł.

Łatwykredyt - koszty windykacji

Łatwy kredyt nie dla wszystkich musi okazać się łatwy do spłaty - wśród kredytobiorców znajdą się osoby, które z różnorakich powodów nie oddadzą pożyczonych środków przez 30 dni po wyznaczonym terminie. Co stanie się z nimi, jakie poniosą konsekwencje niewywiązania się z umowy? W przypadku spółki PolCredit - właściciela marki ŁatwyKredyt nie będą to konsekwencje dotkliwe, również dla portfela. Pożyczkodawca nie będzie natrętnie przypominał o konieczności zwrotu pożyczonych pieniędzy, windykacja w ŁatwyKredyt ograniczy się do trzech monitów. Ich łączny koszt to 100 zł, co stawia firmę pośrodku zestawienia najmniej i najbardziej obciążających dłużnika mniej lub bardziej realnymi kosztami windykacji.

Cashper - koszty windykacji

Nie będą dobrze wspominać windykacji w Cashper ci klienci, którzy nie oddadzą pieniędzy w terminie. Wg tabeli prowizji i opłat za miesięczne spóźnienie naliczona zostanie opłata wynikająca z cennika usług dodatkowych, czyli opłata windykacyjna za wysłanie trzech wezwań do zapłaty. Pożyczkodawca obciąży klienta łączną kwotą 200 zł, które doliczy do wartości zadłużenia.

Aasa - koszty windykacji

Do 198 zł zapłacić może spóźnialski klient, który nie ureguluje w terminie pożyczki wziętej w Aasa. Firma naliczy mu opłaty za wezwania i upomnienia w liczbie trzech. Opłatą zostanie obarczony również za samo przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego. Łączne koszty ponoszone przez Klienta w związku z prowadzonymi wobec niego działaniami upominawczo-windykacyjnymi nie mogą przekroczyć 198 zł.

Vanquis - koszty windykacji

W okresie 30 dni zwłoki w zwrocie pożyczki klient Vanqui Banku może zostać obciążony maksymalnie opłatami za: jedną wiadomość SMS, jedno upomnienie za pomocą poczty elektronicznej, jedno upomnienie poprzez pozostawienie wiadomości na poczcie głosowej, jedno upomnienie w postaci rozmowy telefonicznej z windykacją, jedno upomnienie listowne i jedną wizytę windykatora, z zastrzeżeniem, że podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Jak się ma to do realiów spóźniania z wpłatą o 30 dni? Vanquis bank po zastosowaniu każdego ze środków upominawczych daje klientowi czas na wpłatę. Windykacja w Vanquis rozpocznie się zatem od wysłania sms-a za 10 zł, po czym pożyczkodawca odczeka dwa dni i wobec braku reakcji wyśle maila za 5 zł, który również spowoduje wstrzymanie działań na kolejne 2 dni. Kolejne 6 dni to windykacja telefoniczna i 26 zł doliczonych do rachunku. Ostatnia forma windykacji, jaka czeka niesolidnego klienta w ciągu miesiąca windykacji to upomnienie papierowe, czyli list z wezwaniem do zapłaty. Jego koszt to 30 zł. Suma kosztów windykacji w 30 dniach od umownej daty spłaty pożyczki to 71 zł, a więc godna pochwały i pozytywnie wyróżniająca Vanquis Bank na tle konkurencji.

Zaimo - koszty windykacji

Zaimo jest nastawione bardzo przyjaźnie do klienta w przejściowych kłopotach finansowych. Gdy nie spłaci w terminie pożyczki otrzyma on w ciągu 30 dni trzy wezwania do uregulowania zadłużenia, za każde zostanie mu naliczona opłata 40 zł. Całkowity koszt windykacji w Zaimo wyniesie nieterminowego klienta 120 zł, co może najmniejszą karą nie jest, ale biorąc pod uwagę fakt, że w Zaimo pożycza się większe kwoty, nie jest to kara nazbyt dotkliwa.

Zaplo - koszty windykacji

Czynności windykacyjne, za które pożyczkobiorca zalegający ze spłatą może być obciążany kosztami, będą podejmowane po uprzednim stwierdzeniu, że poprzednie czynności były bezskuteczne. Opłaty za dokonane czynności windykacyjne nie mogą przekroczyć 15 zł dziennie i 55 zł w danym miesiącu rozliczeniowym. Niezależnie od powyższych czynności, pożyczkodawca może wysyłać wiadomości o zaległości w płatności drogą mailową. Koszt tych czynności nie będzie obciążał spóźnialskiego klienta. Podsumowując: 30 dni zalegania ze spłatą w Zaplo kosztuje niesolidnego pożyczkodawcę 55 zł. Wynik, za który należy bezwzględnie wyróżnić firmę Zaplo jako uczciwy podmiot nie wykorzystujący windykacji jako źródła zarobku. I nie narażający swoich klientów na bijące po kieszeni czynności windykacyjno - upominawcze.

Incredit - koszty windykacji

Incredit nie obciąży klienta spóźniającego się ze spłatą jakimikolwiek kosztami windykacji poza dwoma monitami po 15 zł. Karą za spóźnienie będą doliczane obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. W związku z powyższym nie sposób obliczyć kosztu windykacji, gdyż jest on proporcjalny zależny od kwoty pożyczki. Im więcej pożyczyliśmy, tym koszty windykacji będą większe.

SMS Kredyt - koszty windykacji

SMS Kredyt jawi się jako przyjazna firma pożyczkowa - przyjazna nawet klientom spóźnialskim. Koszty windykacji (w postaci pisemnego monitu) ustala ona bowiem na podstawie cennika pocztowego, a konkretnie ceny listu poleconego. Wysłanenie pojedynczego monitu zawsze kosztuje tyle, ile czterokrotność opłaty za taki list. A nie wysyła ich dużo - po każdym daje klientowi aż 10 dni na reakcję, W sumie przez 30-dniowy okres windykacji SMS Kredyt można otrzymać maksymalnie 3 listy i powiększyć swoje zadłużenie o 45,60 zł. To bardzo jasne, klarowne i uczciwe podejście do osób, które nie moga oddać pożyczki w terminie. I przede wszystkim godne naśladowania przez wiele firm, które nakładają na dłużnika opłaty nie mające nic wspólnego z realnymi kosztami windykacji udzielonych przez nie chwilówek.

Podsumowanie

Rozbieżność w naliczaniu opłat za nieterminową spłatę pożyczek jest olbrzymia. Na polskim rynku wynosi ona aż 870 zł w skali jednego miesiąca. Ponieważ osoby biorące pożyczki nie zawsze są w stanie przewidzieć, czy będą mogły oddać ją w terminie, warto pamiętać, iż koszty ewentualnej windykacji mogą nieprzyjemnie uderzyć po kieszeni. Wiemy, że 99% biorących chwilówki nie zwraca uwagi na zapisy umowy regulujące kwestie opłat windykacyjnych, monitów i wezwań do zapłaty lub nie potrafi ich zrozumieć. Z myślą o nich przygotowaliśmy zestawienie prezentowane poniżej. Zestawienie to pomoże w rozeznaniu, która firma w jaki sposób traktuje spóźnialskich klientów. Czy chce wykorzystać sytuację i natychmiast złupić za pomocą systemy opłat windykacyjnych, czy też koszty windykacji są odzwierciedleniem realnych kosztów poniesionych przez pożyczkodawcę, a klient traktowany jest jak partner, a nie okazja do łatwego zarobku na niczym. W zestawieniu kolorem zielonym zaznaczono firmy najbardziej przyjazne pożyczkobiorcy, kolorem czerwonym te, które w razie spóźnienia ze spłatą dopiszą do długu najwięcej.

Koszt windykacji dla spóźnienia 30 dni
FirmaIlość dni spóźnieniaCałkowity koszt windykacji
(pln)
Pandamoney 30 210
Kasomat 30 300
Kredito24 30 230
Netgotówka 30 65
VIASMS 30 91,50
MiniCredit 30 73,80
ExpresKasa 30 130
Alfakredyt 30 183
SOHO 30 30
Wonga 30 170
Filarum 30 30
Lendon 30 900
OK Money 30 120
NetCredit 30 30*
SMS365 30 62
Kyzoo 30 54
Smartpożyczka 30 218
Vivus 30 35
Ofin 30 130
ŁatwyKredyt 30 100
Cashper 30 150
Aasa 30 198
Vanquis Bank 30 71
Zaimo 30 120
Zaplo 30 55
Incredit 30 30*
SMS Kredyt 30 45,60
CreditStar 30 55

* do opłaty windykacyjnej doliczane sa koszty ubezpieczenia w wysokości 28.35 zł za każde pożyczone 100 zł

Komentarze   

zanpowitx
0 #13 zanpowitx 2020-11-12 03:48
Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin Online oqq.rvtp.centrum.chw ilowkowe.pl.pgc.hb mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Cytować
iqineosibe
0 #12 iqineosibe 2020-11-12 03:37
Buy Amoxicillin Online Amoxil Causes Gallstones pqb.mvrs.centrum.chw ilowkowe.pl.xhk.xy mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Cytować
aaa
0 #11 aaa 2018-01-19 23:49
Narobiliście się trochę, jednak lepiej to usnąć bo to już dawno nieaktualne i tylko wprowadza niepotrzebne zamieszanie.
Cytować
Maks
0 #10 Maks 2017-08-07 13:11
Witam, dokładam się do pytania o windykatora Łatwy kredyt, czy jest to zwykły sms, czy rzeczywiście zapowiedź czegoś większego ?
Cytować
Katarzyna
0 #9 Katarzyna 2017-07-27 20:47
Jak to jest z tym pracownikiem terenowym w Łatwym kredycie. Czy on na prawdę przychodzi.
Cytować
Hubert
+3 #8 Hubert 2017-07-25 19:12
Witam,
w "Łatwym Kredycie" już po 16 dniach od nie spłacenia zostałem poinformowany o planowej wizycie pracownika terenowego. Proszę o aktualizacje informacji.
Cytować
aldona
0 #7 aldona 2016-08-01 07:00
Support Ferratum zaczyna wydzwaniać już dzień po przekroczeniu terminu. Jakiekolwiek propozycje ze strony klienta odbijają się jak od muru. Chciałam po prostu przesunąć termin spłaty raty, sama zadzwoniłam do nich i co? i nic, powiedzieli, że mam terminowo płacić bo inaczej nie uniknę wezwań do zapłaty i dodatkowych kosztów. Maile i smsy bardzo nieprzyjemne ale... wcale nie są tak groźni jak straszą ;) da się z nimi jakoś żyć (odpukać). Ogólnie pożyczka w Ferratum jest jedną z droższych :)
Cytować
niestety
0 #6 niestety 2016-07-18 19:40
Via sms koszt miesięcznej windykacji 314 PLN
Cytować
niestety
0 #5 niestety 2016-07-18 19:40
Via sms koszt miesięcznej windykacji 314 zł
Cytować
Nina
0 #4 Nina 2016-07-07 09:02
Witam, mam pytanie co się stanie jeżeli spóźnię się z rata pożyczki w ferratum bank jakie koszty dolicza. Mam pożyczkę ratalna na 6 mcy raty po 350 zł i i w tej chwili nie jestem wstanie spłacić. Jakie koszty będą doliczone??
Cytować

Dodaj komentarz

złamana zasada

Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

pozyczkago250

Informacja z BIK

Ostatnie komentarze

Ważne!

  1. Zasady odpowiedzialnego pożyczania
  2. Opłaty, w tym RRSO
  3. Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki
  4. Konsekwencje opóźnionej płatności
  5. Konsekwencje braku płatności
  6. Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek
Zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę (chwilówkę, pożyczkę długoterminową) jest poważnym zobowiązaniem, które obliguje do wywiązania się ze wszystkich postanowień zawartej umowy. Odpowiedzialne pożyczanie wymaga trzymania się określonych zasad: pożyczanie tylko takiej kwoty, jaka jest nam absolutnie niezbędna, unikania pożyczek w sytuacji problemów ze spłatą już posiadanych zobowiązań oraz posiadania pewności, że zaciągnięte zobowiązanie będziemy w stanie pokryć. Absolutnie niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań finansowych na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Ważne, jest aby pamiętać, że każdą chwilówkę, pożyczkę czy kredyt bankowy można spłacić przed terminem. Nie wiąże się to zwyczajowo z naliczeniem żadnych opłat, a wręcz przeciwnie - wiele z firm pożyczkowych oraz instytucji bankowych w Polsce zwraca część prowizji za udzielenie pożyczki.
W przypadku chwilówek i innych pożyczek pozabankowych każdy z klientów może zostać obciążony kilkoma rodzajami opłat wynikających z umowy pożyczki: 1. Opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo, często w wysokości zależnej od kwoty udzielanej pożyczki) 2. Prowizją za udzielenie pożyczki 3. Kosztami przedłużenia pożyczki (najczęściej chwilówki) 4. Opłata za ubezpieczenie 5. Kosztami windykacji z tytułu nieterminowej spłaty W przypadki firm oferujących chwilówki internetowe pożyczkodawca może mieć konieczność uiszczenia opłaty rejestracyjnej, którą stanowi koszt przelewu weryfikacyjnego stanowiącego potwierdzenie danych pożyczkodawcy. Opłata rejestracyjna (weryfikacyjna) nie przekracza kwoty 1 zł, zazwyczaj jest to kwota symboliczna np. 1 grosz. W przypadku gotówkowych pożyczek krótkoterminowych roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) z reguły jest wyższa niż w produktów finansowych udzielanych przez banki. Przykładowo RSSO chwilówki udzielonej w kwocie 600 zł na okres 12 dni wynosi 1046.5%.
Każda firma oferująca chwilówki daje pożyczkobiorcy możliwość przedłużenia okresu spłaty. Przedłużenie chwilówki odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego klienta. Okres, na jaki chwilówka może zostać przedłużona z reguły nie może przekroczyć okresu, na jaki została udzielona pożyczka. Z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki związane są opłaty wynikające bezpośrednio z regulaminu pożyczki. Uwaga: opłaty za przedłużenie chwilówki mogą być równe opłatom za jej udzielenie.
Nieterminowa spłata pożyczki wiąże się z obciążeniem pożyczkobiorcy dodatkowymi opłatami z tytułu niewywiązania się z umowy. 1. Odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 2. Koszty wysłanych monitów w formie pisemnej lub (oraz) elektronicznej 3. Koszt ubezpieczeni a za każdy dzień zwłoki (jeśli umowa ubezpieczenia była zawarta) 4. Koszty przekazania sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej 5. Opłaty związane z dochodzeniem zwrotu an drodze postępowania sądowego Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę: 1) koszty monitów i wezwań do zapłaty; 2) opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu; 3) odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego; 4) koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.
W przypadku braku spłaty kwoty pożyczki wierzyciel (firma pożyczająca pieniądze) ma prawo dochodzenia swoich roszczeń już od pierwszego dnia spóźnienia .
Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Porównanie kredytów gotówkowych umieszczonych na tej stronie zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu gotówkowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane.

Dane przedstawione na stronie zostały zebrane przez nas z najwyższą starannością i rzetelnością, informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą firmę, instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy. Usługi oferowane przez serwis centrum.chwilowkowe.pl są bezpłatne. Administratorem danych osobowych są instytucje finansowe do których wysyłany jest wniosek. Niniejszy serwis nie gromadzi danych osobowych, ani ich nie kopiuje. Logotypy należą do ich właścicieli, a ich prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny.

KONTAKT | Regulamin | Polityka Prywatności

mapa strony

© 2017 Centrum.Chwilowkowe.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.