Jak czytać regulamin pożyczki

Każdy kto chociaż raz chce wziąć pożyczkę, całkiem lub chociaż w pewnym stopniu świadomie, obowiązkowo powinien zapoznać się z regulaminem danej pożyczki. Jeśli nurtują Cie pytania:

  • czy to jest pożyczka bez BIK?
  • czy mogę przedłużyć pożyczkę?
  • jakie koszty poniosę z tytułu nieterminowej spłaty?
  • i każde dowolne pytanie związane z pożyczką

odpowiedzieć Ci powinien na nie regulamin.

Oczywiście należy już na wstępie mieć świadomość, że warunki pożyczki mogą być prezentowane w dokumentach o różnej nazwie np. regulamin pożyczki, regulamin pożyczki odnawialnej, ramowa umowa pożyczki itp. Osobnym zagadnieniem pozostaje europejski formularz informacyjny, który w najbardziej przystępnej formie prezentuje treści związane z warunkami pożyczki. Co jednak może począć pożyczkobiorca, skoro wiele firm nadal nie wie, że działa w europie i nie poczuwa się do trzymania standardu i nie publikuje takiego formularza? Uzbroić się w cierpliwość i rzucić w odmęt podpunktów oraz paragrafów.

Dla tych, którym niestraszne skomplikowane (czasem nie do końca jasne) sformułowania powstał niniejszy artykuł. Prześledzimy (pomijając ogólniki) regulamin pożyczki wskazując gdzie znaleźć odpowiedź na najczęściej powtarzające się pytania. 

Mój komentarz wyróżniam kursywą i czerwonym kolorem.

 

REGULAMIN POŻYCZEK ODNAWIALNYCH

Na początek sprawy organizacyjne i wyjaśnieniem o co pożyczkodawcy chodzi w przypadku konkretnych określeń

1 Postanowienia ogólne

1.1 Następujące terminy pisane wielką literą w tekście Umowy, Regulaminie oraz w korespondencji pomiędzy Stronami mają znaczenie określone poniżej:
 
(a) Biura Informacji Gospodarczej - Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (...)
 
Pojawia się pierwsza istotna informacja, skoro w umowie pojawią się Biura Informacji Gospodarczej oznacza to ni mniej ni więcej, że klient będzie weryfikowany na listach dłużników. W tym wypadku pomijany jest KBIG - jako najmniejszy i praktycznie nieliczący się polski BIG, który nie współpracuje z instytucjami finansowymi typu firmy pożyczkowe. Dla tych, którzy szukają pożyczki bez BIK, istotny jest zapis o korzystaniu przez tą konkretną firmę z baz InfoMonitor.  BIG Infomonitor ta w swoich raportach zamieszcza minimalistyczny wyciąg z BIK - zatem ta oferta nie kwalifikuje się jako "pożyczka bez BIK".
 
(b) Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi klienta, dostępne pod numerem telefonu (...)
 
(c) Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. (...) I już wiadomo w jakich dniach pracuje firma.
.
.
.
(n) Spółki z Grupy Pożyczkodawcy – następujące spółki wchodzące w skład (...) Jeśli kogoś interesuje, kto tak naprawdę pożycza mu pieniądze, w regulaminie znajduje się zapis o tym kto jest pożyczkodawcą. Jest to istotne z tego punktu widzenia, że wiemy, czy korzystamy z pożyczki bezpośrednio czy przez pośrednika. Jeśli jesteśmy u pośrednika, będzie on tak właśnie określony w regulaminie.
.
.
.

2 Warunki przyznawania Wypłat

2.1 Wypłata może zostać przyznana w wysokości od 200 PLN do 3000 PLN, w pełnych setkach złotych.
2.2 Maksymalna kwota Wypłaty, o którą może wnioskować Pożyczkobiorca na podstawie niniejszej Umowy zależy od liczby Wypłat zwróconych przez Pożyczkobiorcę w okresie ostatnich 365 dni, poprzedzających dzień złożenia wniosku o Wypłatę na podstawie niniejszej Umowy, oraz od oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Pierwsza Wypłata może zostać przyznana w wysokości do 500 PLN. Ten zapis mówi nam, że na kwotę powyżej 500 zł mamy szansę dopiero przy kolejnych pożyczkach pod warunkiem, że pozwoli na to nasza zdolność kredytowa.
 
2.3 Jednorazowo Pożyczkobiorcy może być przyznana na podstawie niniejszej Umowy tylko jedna Wypłata, bez względu na liczbę złożonych wniosków o Wypłatę. (...) I już wiadomo, że w tej firmie nie możemy liczyć na kilka pożyczek w jednym czasie.
.
.

3 Wniosek o Wypłatę

3.1 Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o Wypłatę:
(a) za pośrednictwem (..) W takim miejscu ujrzymy wyliczenie: metod wnioskowania o pożyczkę (przez telefon, przez stronę www, za pośrednictwem SMS), metod wypłaty pożyczki (przelew, przekaz), terminu wypłaty od złożenia wniosku.
 
3.3 Pożyczkodawca może odmówić Udostępnienia Wypłaty, jeżeli (...) Tu z kolei wszelkie możliwe powody do odmowy wypłaty pożyczki(zaległości w spłacie, brak wiarygodności kredytowej, obecność w bazach BIG, czyli na popularnych listach dłużników).

4 Koszty związane z Udostępnieniem Wypłaty

To po prostu kwota jaką zapłacimy za skorzystanie z pożyczki.
 
4.1 Każdorazowo z tytułu Udostępnienia Wypłaty, Pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie w postaci (...) z reguły jest to jakiś procent pożyczki plus np. koszty rozpatrzenia pożyczki, dodatkowo pożyczkodawca, którego regulamin śledzimy zdecydował się na dość czytelną formę prezentacji w postaci tabeli, z kwotami pożyczek i odpowiednio ich kosztów.

Kwota Pożyczki 15 dni Prowizja Kwota do Zwrotu Ogólna kwota opłat i prowizji Całkowity koszt Pożyczki RRSO (%)
200 54 254 54 54 33465 %
300 81 381 81 81 33465 %
 
itd. Takie zestawienie kosztów w formie tabeli nie musi pojawiać się w regulaminie, może być zawarte w osobnym dokumencie - wówczas w tym miejscu pada taka informacja.

5 Zwrot Wypłaty

Taki dział zawiera instrukcje na temat tego,  jak należy spłacić pożyczkę (przelew, wpłata w kasie). Jakie dane powinny być zawarte w przelewie. Zamieszczenie tych danych jest o tyle istotne, że pożyczkodawca nie przypisze spłaty do konkretnej osoby, jeśli nie otrzyma wszystkich danych. Pamiętać należy, że brak informacji o terminie spłaty nie zwalnia z obowiązku uregulowania zobowiązania.

6 Wcześniejszy zwrot Wypłaty

6.1 Pożyczkobiorca może zwrócić Wypłatę, w całości lub części, przed upływem Terminu Wypłaty (...) Jak spłacić pożyczkę wcześniej, czy są dodatkowe opłaty, czy możemy liczyć na odpowiednie zmniejszenie kosztów pożyczki?

7 Opóźnienie w zwrocie Wypłaty

Czyli co Ci zrobimy, jeśli nie spłacisz pożyczki w terminie.
(...) Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy pisemne wezwanie do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami wezwania do zapłaty w wysokości 18 PLN za przesłanie każdego z czterech wezwań do zapłaty. Pierwsze wezwanie zostanie wysłane 7 dni kalendarzowych po upływie Terminu Wypłaty, zaś kolejne w następujących terminach: 21 dni kalendarzowych po upływie Terminu Wypłaty, 30 dni kalendarzowych po upływie Terminu Wypłaty, oraz 40 dni kalendarzowych po upływie Terminu Wypłaty.
 
Akurat tutaj przewidziany repertuar jest dość ubogi i ogranicza się tylko do pisemnych wezwań. Jeśli natomiast pożyczkodawca przewiduje upomnienia telefoniczne czy SMS-em ich koszt również będzie wyszczególniony w takim miejscu. Czasem firma podaje z góry również koszty przekazania sprawy do firmy windykacyjnej.
 
7.3 Po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu Terminu Wypłaty, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Wypłaty na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Wypłaty na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. Na takim etapie sprawa trafia zazwyczaj do komornika.
 
7.4 (...) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej. (...) Czyli jasnym jest, że ta firma umieści dane dłużnika w BIG, ale nie ma możliwości wpisu do rejestru BIK. Niektóre firmy pożyczkowe np. Wonga , mogą i korzystają z możliwości umieszczenia informacji o długach w BIK-u.
 
8.1 Pożyczkobiorca może wielokrotnie refinansować Wypłatę. (...) Cóż oznacza to magiczne refinansować wypłatę? To nic innego jak forma przedłużenia czy odroczenia terminu spłaty pożyczki. W takim miejscu opisane zostają procedury odłożenia terminu płatności. Wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty za przedłużenie - pojawią się zatem także koszty takiej operacji. W tym wypadku można przedłużać umowę wielokrotnie.

9 Wypowiedzenie Umowy

Na jakich warunkach zostanie wypowiedziana umowa. Ile nas będzie to kosztować jeśli nastąpi to z powodu braku spłaty zadłużenia.

10 Postanowienia końcowe

10.1 Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas Rejestracji nie były prawidłowe lub uległy zmianie (w szczególności dane dotyczące numeru PESEL, adresu email, adresu zamieszkania, pracodawcy, wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto, numeru telefonu komórkowego, lub numer rachunku bankowego), Pożyczkobiorca ma obowiązek zmienić je za pośrednictwem Konta Internetowego, przed złożeniem nowego wniosku o Wypłatę. Zmiana danych jest bezpłatna.
 
10.2 Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
I na tym kończy się regulamin. W tej części pożyczkodawca przypomina o dość istotnej sprawie - powiadomieniu go o zmianach w danych pożyczkobiorcy.
 Jeśli w tym miejscu nurtuje Cię pytanie: czy ja naprawdę muszę to wszystko czytać, odpowiedź brzmi i tak i nie. Jeśli chcesz świadomie podjąć decyzję o  wzięciu tej a nie innej pożyczki to jest to oczywiste, nie musisz tego jednak robić sam - robimy to za Ciebie, a wnioski przelewamy w artykuły o pożyczkach zawarte w naszej bazie wiedzy. Chciałbyś zobaczyć tam jakąś nową analizę zostaw informację w komentarzu.

Dodaj komentarz

złamana zasada

Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

opoqa nowa pożyczka

Reklama

pozyczkago250

Informacja z BIK

Ostatnie komentarze

Ważne!

  1. Zasady odpowiedzialnego pożyczania
  2. Opłaty, w tym RRSO
  3. Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki
  4. Konsekwencje opóźnionej płatności
  5. Konsekwencje braku płatności
  6. Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek
Zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę (chwilówkę, pożyczkę długoterminową) jest poważnym zobowiązaniem, które obliguje do wywiązania się ze wszystkich postanowień zawartej umowy. Odpowiedzialne pożyczanie wymaga trzymania się określonych zasad: pożyczanie tylko takiej kwoty, jaka jest nam absolutnie niezbędna, unikania pożyczek w sytuacji problemów ze spłatą już posiadanych zobowiązań oraz posiadania pewności, że zaciągnięte zobowiązanie będziemy w stanie pokryć. Absolutnie niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań finansowych na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Ważne, jest aby pamiętać, że każdą chwilówkę, pożyczkę czy kredyt bankowy można spłacić przed terminem. Nie wiąże się to zwyczajowo z naliczeniem żadnych opłat, a wręcz przeciwnie - wiele z firm pożyczkowych oraz instytucji bankowych w Polsce zwraca część prowizji za udzielenie pożyczki.
W przypadku chwilówek i innych pożyczek pozabankowych każdy z klientów może zostać obciążony kilkoma rodzajami opłat wynikających z umowy pożyczki: 1. Opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo, często w wysokości zależnej od kwoty udzielanej pożyczki) 2. Prowizją za udzielenie pożyczki 3. Kosztami przedłużenia pożyczki (najczęściej chwilówki) 4. Opłata za ubezpieczenie 5. Kosztami windykacji z tytułu nieterminowej spłaty W przypadki firm oferujących chwilówki internetowe pożyczkodawca może mieć konieczność uiszczenia opłaty rejestracyjnej, którą stanowi koszt przelewu weryfikacyjnego stanowiącego potwierdzenie danych pożyczkodawcy. Opłata rejestracyjna (weryfikacyjna) nie przekracza kwoty 1 zł, zazwyczaj jest to kwota symboliczna np. 1 grosz. W przypadku gotówkowych pożyczek krótkoterminowych roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) z reguły jest wyższa niż w produktów finansowych udzielanych przez banki. Przykładowo RSSO chwilówki udzielonej w kwocie 600 zł na okres 12 dni wynosi 1046.5%.
Każda firma oferująca chwilówki daje pożyczkobiorcy możliwość przedłużenia okresu spłaty. Przedłużenie chwilówki odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego klienta. Okres, na jaki chwilówka może zostać przedłużona z reguły nie może przekroczyć okresu, na jaki została udzielona pożyczka. Z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki związane są opłaty wynikające bezpośrednio z regulaminu pożyczki. Uwaga: opłaty za przedłużenie chwilówki mogą być równe opłatom za jej udzielenie.
Nieterminowa spłata pożyczki wiąże się z obciążeniem pożyczkobiorcy dodatkowymi opłatami z tytułu niewywiązania się z umowy. 1. Odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 2. Koszty wysłanych monitów w formie pisemnej lub (oraz) elektronicznej 3. Koszt ubezpieczeni a za każdy dzień zwłoki (jeśli umowa ubezpieczenia była zawarta) 4. Koszty przekazania sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej 5. Opłaty związane z dochodzeniem zwrotu an drodze postępowania sądowego Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę: 1) koszty monitów i wezwań do zapłaty; 2) opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu; 3) odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego; 4) koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.
W przypadku braku spłaty kwoty pożyczki wierzyciel (firma pożyczająca pieniądze) ma prawo dochodzenia swoich roszczeń już od pierwszego dnia spóźnienia .
Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Porównanie kredytów gotówkowych umieszczonych na tej stronie zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu gotówkowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane.

Dane przedstawione na stronie zostały zebrane przez nas z najwyższą starannością i rzetelnością, informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą firmę, instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy. Usługi oferowane przez serwis centrum.chwilowkowe.pl są bezpłatne. Administratorem danych osobowych są instytucje finansowe do których wysyłany jest wniosek. Niniejszy serwis nie gromadzi danych osobowych, ani ich nie kopiuje. Logotypy należą do ich właścicieli, a ich prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny.

KONTAKT | Regulamin | Polityka Prywatności

mapa strony

© 2017 Centrum.Chwilowkowe.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.