Telefoniczna windykacja chwilówek

Windykator telefoniczny

Przekredytowanie (nadmierna ilość chwilówek w stosunku do możliwości finansowych) jest jednym z najczęściej spotykanych problemów polskich dłużników. Konsekwencjami przekredytowania i opóźnień w spłacie zobowiązań z tytułu pożyczek jest rozpoczęcie w stosunku do dłużnika czynności windykacyjnych.
Wiele dłużników cierpnie już na sam dźwięk tego słowa. Budzi ono grozę spowodowaną niewiedzą, stereotypami oraz zasłyszanymi opowieściami o windykatorach. A jak to wygląda naprawdę i czy jest się czego bać? Myślę, że lektura tego krótkiego artykułu otworzy oczy wielu osobom (jest ich jeszcze wielu) mylącym windykatora z komornikiem.

 

Windykacja telefoniczna

Rolą windykatora telefonicznego jest monitoring zadłużenia, wyjaśnianie przyczyn braku spłaty oraz motywowanie dłużnika do jak najszybszego uregulowania istniejących zadłużeń. Tyle teorii, gdyż w praktyce windykacja firm chwilówkowych sprowadza się do straszenia dłużnika mniej lub bardziej realnymi konsekwencjami. Windykatorzy telefoniczni bardzo często są opryskliwi, rozmawiają tonem władczym i z pozycji siły. Jest to wynikiem karmienia ich własnym strachem przez dłużników - ponieważ Ci nie mają z reguły pojęcia o prawidłowym zachowania w stosunku do windykatorów, pozwalają im pompować własne ego, czego efektem jest traktowanie rozmówcy jak podczłowieka. A wiedzieć trzeba, że praca windykatora telefonicznego to jedno z najgorzej opłacanych zajęć na umowie śmieciowej. Zanim zadrży Ci głos w rozmowie z kimś takim, uświadom sobie, że Twój rozmówca pracuje na tej "słuchawce" dlatego, że jego kwalifikacje są tak marne, iż nie miał szans na lepszą pracę. On nie wie, że Ty to wiesz, zatem mając po drugiej stronie przestraszonego dłużnika wykorzysta swoją szansę na stanie się przez moment Kimś Ważnym. Pamiętaj o tym, zanim dasz się oszukać pozorom i pozwolisz na pomiatanie sobą przez kogoś, kto nie był w stanie dostać pracy nawet w marketowej ochronie. Aby obrazowo uzmysłowić Ci jaki błąd popełniają tysiące dłużników, posłużę się przykładem ochrony właśnie. Ludzie odczuwają naturalny respekt przed mundurem: policjantem, wojskowym, celnikiem. A co odczuwasz widząc podczas pobytu w markecie pryszczatego chłystka o wzroście 1.60 m i wadze 45 kg noszącego mundur z napisem ochrona? Respekt czy politowanie?
Ochroniarz tak ma się do policjanta, jak windykator telefoniczny do komornika. Ich uprawnienia są żadne, dlatego wynagrodzenia w tych zawodach są mizerne. W ślad za warunkami zatrudnienia idzie brak wymogów w stosunku do kandydata, dlatego mizeroty bez szans na ambitną pracę lądują tak często w firmach windykacyjnych i ....stają się tymi, których tak bardzo boją się dłużnicy.

Jak radzić sobie z windykacją telefoniczną?

Wielu dłużników naiwnie sądzi, że gdy opowie windykatorowi historię swego życia i opowie o problemach będących bezpośrednią przyczyną opóźnień w spłacie chwilówki, ten wzruszy się i umorzy, rozłoży na raty, zaproponuje zmianę warunków spłaty, nowe terminy itp.
O naiwności, po pierwsze chłystek, który dzwoni do Ciebie ma na rozmowę ściśle określony czas. Po ciasnej sali, w której zgromadzonych jest kilkudziesięciu windykatorów, krąży manager, który pilnuje, aby jego podwładni mieścili się w czasie przeznaczonym na rozmowy. Windykator telefoniczny jest wyrobnikiem, on ma zadanie obdzwonić x klientów w ciągu godziny, a nie tracić czasu na słuchanie wyjaśnień.
Inna sprawa, że nawet gdyby chciał coś zaproponować, to nie może - jest to bowiem pracownik najniższego szczebla i nie posiada żadnej mocy decyzyjnej. To, że ludziom wydaje się, iż windykator może np. umorzyć część długu lub przesunąć terminy spłaty jest wynikiem błędnych wyobrażeń o windykatorze jako osobie decydującej o sprawach tych długów. Dlatego też warto zastanowić się, czy w ogóle rozmawiać z windykatorami, skoro ich możliwości decydowania o Twoich zobowiązaniach są kompletnie żadne.
Wg mnie nie warto tracić czasu na takie rozmowy, jednakże ktoś powie: ale jak to, przecież oni ciągle dzwonią? O tym przeczytasz w kolejnym artykule o windykacji pożyczek pozabankowych i chwilówek

 

 

Dodaj komentarz

złamana zasada

Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

pozyczkago250

Informacja z BIK

Ostatnie komentarze

Ważne!

  1. Zasady odpowiedzialnego pożyczania
  2. Opłaty, w tym RRSO
  3. Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki
  4. Konsekwencje opóźnionej płatności
  5. Konsekwencje braku płatności
  6. Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek
Zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę (chwilówkę, pożyczkę długoterminową) jest poważnym zobowiązaniem, które obliguje do wywiązania się ze wszystkich postanowień zawartej umowy. Odpowiedzialne pożyczanie wymaga trzymania się określonych zasad: pożyczanie tylko takiej kwoty, jaka jest nam absolutnie niezbędna, unikania pożyczek w sytuacji problemów ze spłatą już posiadanych zobowiązań oraz posiadania pewności, że zaciągnięte zobowiązanie będziemy w stanie pokryć. Absolutnie niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań finansowych na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Ważne, jest aby pamiętać, że każdą chwilówkę, pożyczkę czy kredyt bankowy można spłacić przed terminem. Nie wiąże się to zwyczajowo z naliczeniem żadnych opłat, a wręcz przeciwnie - wiele z firm pożyczkowych oraz instytucji bankowych w Polsce zwraca część prowizji za udzielenie pożyczki.
W przypadku chwilówek i innych pożyczek pozabankowych każdy z klientów może zostać obciążony kilkoma rodzajami opłat wynikających z umowy pożyczki: 1. Opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo, często w wysokości zależnej od kwoty udzielanej pożyczki) 2. Prowizją za udzielenie pożyczki 3. Kosztami przedłużenia pożyczki (najczęściej chwilówki) 4. Opłata za ubezpieczenie 5. Kosztami windykacji z tytułu nieterminowej spłaty W przypadki firm oferujących chwilówki internetowe pożyczkodawca może mieć konieczność uiszczenia opłaty rejestracyjnej, którą stanowi koszt przelewu weryfikacyjnego stanowiącego potwierdzenie danych pożyczkodawcy. Opłata rejestracyjna (weryfikacyjna) nie przekracza kwoty 1 zł, zazwyczaj jest to kwota symboliczna np. 1 grosz. W przypadku gotówkowych pożyczek krótkoterminowych roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) z reguły jest wyższa niż w produktów finansowych udzielanych przez banki. Przykładowo RSSO chwilówki udzielonej w kwocie 600 zł na okres 12 dni wynosi 1046.5%.
Każda firma oferująca chwilówki daje pożyczkobiorcy możliwość przedłużenia okresu spłaty. Przedłużenie chwilówki odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego klienta. Okres, na jaki chwilówka może zostać przedłużona z reguły nie może przekroczyć okresu, na jaki została udzielona pożyczka. Z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki związane są opłaty wynikające bezpośrednio z regulaminu pożyczki. Uwaga: opłaty za przedłużenie chwilówki mogą być równe opłatom za jej udzielenie.
Nieterminowa spłata pożyczki wiąże się z obciążeniem pożyczkobiorcy dodatkowymi opłatami z tytułu niewywiązania się z umowy. 1. Odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 2. Koszty wysłanych monitów w formie pisemnej lub (oraz) elektronicznej 3. Koszt ubezpieczeni a za każdy dzień zwłoki (jeśli umowa ubezpieczenia była zawarta) 4. Koszty przekazania sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej 5. Opłaty związane z dochodzeniem zwrotu an drodze postępowania sądowego Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę: 1) koszty monitów i wezwań do zapłaty; 2) opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu; 3) odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego; 4) koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.
W przypadku braku spłaty kwoty pożyczki wierzyciel (firma pożyczająca pieniądze) ma prawo dochodzenia swoich roszczeń już od pierwszego dnia spóźnienia .
Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Porównanie kredytów gotówkowych umieszczonych na tej stronie zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu gotówkowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane.

Dane przedstawione na stronie zostały zebrane przez nas z najwyższą starannością i rzetelnością, informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą firmę, instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy. Usługi oferowane przez serwis centrum.chwilowkowe.pl są bezpłatne. Administratorem danych osobowych są instytucje finansowe do których wysyłany jest wniosek. Niniejszy serwis nie gromadzi danych osobowych, ani ich nie kopiuje. Logotypy należą do ich właścicieli, a ich prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny.

KONTAKT | Regulamin | Polityka Prywatności

mapa strony

© 2017 Centrum.Chwilowkowe.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.