Jak czytać regulamin pożyczki

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Każdy kto chociaż raz chce wziąć pożyczkę, całkiem lub chociaż w pewnym stopniu świadomie, obowiązkowo powinien zapoznać się z regulaminem danej pożyczki. Jeśli nurtują Cie pytania:

  • czy to jest pożyczka bez BIK?
  • czy mogę przedłużyć pożyczkę?
  • jakie koszty poniosę z tytułu nieterminowej spłaty?
  • i każde dowolne pytanie związane z pożyczką

odpowiedzieć Ci powinien na nie regulamin.

Oczywiście należy już na wstępie mieć świadomość, że warunki pożyczki mogą być prezentowane w dokumentach o różnej nazwie np. regulamin pożyczki, regulamin pożyczki odnawialnej, ramowa umowa pożyczki itp. Osobnym zagadnieniem pozostaje europejski formularz informacyjny, który w najbardziej przystępnej formie prezentuje treści związane z warunkami pożyczki. Co jednak może począć pożyczkobiorca, skoro wiele firm nadal nie wie, że działa w europie i nie poczuwa się do trzymania standardu i nie publikuje takiego formularza? Uzbroić się w cierpliwość i rzucić w odmęt podpunktów oraz paragrafów.

Dla tych, którym niestraszne skomplikowane (czasem nie do końca jasne) sformułowania powstał niniejszy artykuł. Prześledzimy (pomijając ogólniki) regulamin pożyczki wskazując gdzie znaleźć odpowiedź na najczęściej powtarzające się pytania. 

Mój komentarz wyróżniam kursywą i czerwonym kolorem.

 

REGULAMIN POŻYCZEK ODNAWIALNYCH

Na początek sprawy organizacyjne i wyjaśnieniem o co pożyczkodawcy chodzi w przypadku konkretnych określeń

1 Postanowienia ogólne

1.1 Następujące terminy pisane wielką literą w tekście Umowy, Regulaminie oraz w korespondencji pomiędzy Stronami mają znaczenie określone poniżej:
 
(a) Biura Informacji Gospodarczej - Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (...)
 
Pojawia się pierwsza istotna informacja, skoro w umowie pojawią się Biura Informacji Gospodarczej oznacza to ni mniej ni więcej, że klient będzie weryfikowany na listach dłużników. W tym wypadku pomijany jest KBIG - jako najmniejszy i praktycznie nieliczący się polski BIG, który nie współpracuje z instytucjami finansowymi typu firmy pożyczkowe. Dla tych, którzy szukają pożyczki bez BIK, istotny jest zapis o korzystaniu przez tą konkretną firmę z baz InfoMonitor.  BIG Infomonitor ta w swoich raportach zamieszcza minimalistyczny wyciąg z BIK - zatem ta oferta nie kwalifikuje się jako "pożyczka bez BIK".
 
(b) Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi klienta, dostępne pod numerem telefonu (...)
 
(c) Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. (...) I już wiadomo w jakich dniach pracuje firma.
.
.
.
(n) Spółki z Grupy Pożyczkodawcy – następujące spółki wchodzące w skład (...) Jeśli kogoś interesuje, kto tak naprawdę pożycza mu pieniądze, w regulaminie znajduje się zapis o tym kto jest pożyczkodawcą. Jest to istotne z tego punktu widzenia, że wiemy, czy korzystamy z pożyczki bezpośrednio czy przez pośrednika. Jeśli jesteśmy u pośrednika, będzie on tak właśnie określony w regulaminie.
.
.
.

2 Warunki przyznawania Wypłat

2.1 Wypłata może zostać przyznana w wysokości od 200 PLN do 3000 PLN, w pełnych setkach złotych.
2.2 Maksymalna kwota Wypłaty, o którą może wnioskować Pożyczkobiorca na podstawie niniejszej Umowy zależy od liczby Wypłat zwróconych przez Pożyczkobiorcę w okresie ostatnich 365 dni, poprzedzających dzień złożenia wniosku o Wypłatę na podstawie niniejszej Umowy, oraz od oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Pierwsza Wypłata może zostać przyznana w wysokości do 500 PLN. Ten zapis mówi nam, że na kwotę powyżej 500 zł mamy szansę dopiero przy kolejnych pożyczkach pod warunkiem, że pozwoli na to nasza zdolność kredytowa.
 
2.3 Jednorazowo Pożyczkobiorcy może być przyznana na podstawie niniejszej Umowy tylko jedna Wypłata, bez względu na liczbę złożonych wniosków o Wypłatę. (...) I już wiadomo, że w tej firmie nie możemy liczyć na kilka pożyczek w jednym czasie.
.
.

3 Wniosek o Wypłatę

3.1 Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o Wypłatę:
(a) za pośrednictwem (..) W takim miejscu ujrzymy wyliczenie: metod wnioskowania o pożyczkę (przez telefon, przez stronę www, za pośrednictwem SMS), metod wypłaty pożyczki (przelew, przekaz), terminu wypłaty od złożenia wniosku.
 
3.3 Pożyczkodawca może odmówić Udostępnienia Wypłaty, jeżeli (...) Tu z kolei wszelkie możliwe powody do odmowy wypłaty pożyczki(zaległości w spłacie, brak wiarygodności kredytowej, obecność w bazach BIG, czyli na popularnych listach dłużników).

4 Koszty związane z Udostępnieniem Wypłaty

To po prostu kwota jaką zapłacimy za skorzystanie z pożyczki.
 
4.1 Każdorazowo z tytułu Udostępnienia Wypłaty, Pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie w postaci (...) z reguły jest to jakiś procent pożyczki plus np. koszty rozpatrzenia pożyczki, dodatkowo pożyczkodawca, którego regulamin śledzimy zdecydował się na dość czytelną formę prezentacji w postaci tabeli, z kwotami pożyczek i odpowiednio ich kosztów.

Kwota Pożyczki 15 dni Prowizja Kwota do Zwrotu Ogólna kwota opłat i prowizji Całkowity koszt Pożyczki RRSO (%)
200 54 254 54 54 33465 %
300 81 381 81 81 33465 %
 
itd. Takie zestawienie kosztów w formie tabeli nie musi pojawiać się w regulaminie, może być zawarte w osobnym dokumencie - wówczas w tym miejscu pada taka informacja.

5 Zwrot Wypłaty

Taki dział zawiera instrukcje na temat tego,  jak należy spłacić pożyczkę (przelew, wpłata w kasie). Jakie dane powinny być zawarte w przelewie. Zamieszczenie tych danych jest o tyle istotne, że pożyczkodawca nie przypisze spłaty do konkretnej osoby, jeśli nie otrzyma wszystkich danych. Pamiętać należy, że brak informacji o terminie spłaty nie zwalnia z obowiązku uregulowania zobowiązania.

6 Wcześniejszy zwrot Wypłaty

6.1 Pożyczkobiorca może zwrócić Wypłatę, w całości lub części, przed upływem Terminu Wypłaty (...) Jak spłacić pożyczkę wcześniej, czy są dodatkowe opłaty, czy możemy liczyć na odpowiednie zmniejszenie kosztów pożyczki?

7 Opóźnienie w zwrocie Wypłaty

Czyli co Ci zrobimy, jeśli nie spłacisz pożyczki w terminie.
(...) Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy pisemne wezwanie do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami wezwania do zapłaty w wysokości 18 PLN za przesłanie każdego z czterech wezwań do zapłaty. Pierwsze wezwanie zostanie wysłane 7 dni kalendarzowych po upływie Terminu Wypłaty, zaś kolejne w następujących terminach: 21 dni kalendarzowych po upływie Terminu Wypłaty, 30 dni kalendarzowych po upływie Terminu Wypłaty, oraz 40 dni kalendarzowych po upływie Terminu Wypłaty.
 
Akurat tutaj przewidziany repertuar jest dość ubogi i ogranicza się tylko do pisemnych wezwań. Jeśli natomiast pożyczkodawca przewiduje upomnienia telefoniczne czy SMS-em ich koszt również będzie wyszczególniony w takim miejscu. Czasem firma podaje z góry również koszty przekazania sprawy do firmy windykacyjnej.
 
7.3 Po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu Terminu Wypłaty, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Wypłaty na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Wypłaty na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. Na takim etapie sprawa trafia zazwyczaj do komornika.
 
7.4 (...) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej. (...) Czyli jasnym jest, że ta firma umieści dane dłużnika w BIG, ale nie ma możliwości wpisu do rejestru BIK. Niektóre firmy pożyczkowe np. Wonga , mogą i korzystają z możliwości umieszczenia informacji o długach w BIK-u.
 
8.1 Pożyczkobiorca może wielokrotnie refinansować Wypłatę. (...) Cóż oznacza to magiczne refinansować wypłatę? To nic innego jak forma przedłużenia czy odroczenia terminu spłaty pożyczki. W takim miejscu opisane zostają procedury odłożenia terminu płatności. Wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty za przedłużenie - pojawią się zatem także koszty takiej operacji. W tym wypadku można przedłużać umowę wielokrotnie.

9 Wypowiedzenie Umowy

Na jakich warunkach zostanie wypowiedziana umowa. Ile nas będzie to kosztować jeśli nastąpi to z powodu braku spłaty zadłużenia.

10 Postanowienia końcowe

10.1 Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas Rejestracji nie były prawidłowe lub uległy zmianie (w szczególności dane dotyczące numeru PESEL, adresu email, adresu zamieszkania, pracodawcy, wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto, numeru telefonu komórkowego, lub numer rachunku bankowego), Pożyczkobiorca ma obowiązek zmienić je za pośrednictwem Konta Internetowego, przed złożeniem nowego wniosku o Wypłatę. Zmiana danych jest bezpłatna.
 
10.2 Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
I na tym kończy się regulamin. W tej części pożyczkodawca przypomina o dość istotnej sprawie - powiadomieniu go o zmianach w danych pożyczkobiorcy.
 Jeśli w tym miejscu nurtuje Cię pytanie: czy ja naprawdę muszę to wszystko czytać, odpowiedź brzmi i tak i nie. Jeśli chcesz świadomie podjąć decyzję o  wzięciu tej a nie innej pożyczki to jest to oczywiste, nie musisz tego jednak robić sam - robimy to za Ciebie, a wnioski przelewamy w artykuły o pożyczkach zawarte w naszej bazie wiedzy. Chciałbyś zobaczyć tam jakąś nową analizę zostaw informację w komentarzu.

Dodaj komentarz

złamana zasada

Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

wandoo pożyczka chwilówka

Reklama

feniko200

Informacja z BIK

Ostatnie komentarze

Szukaj

Powered by JS Network Solutions